Vad är en bevakningslista?

bevakningslista är en sammanställning av information om olika värdepapper. Ofta ett mäkleri, börs, eller någon form av statliga tillsynsmyndighet ställer denna lista av värdepapper. Värdepapper är upptagna på bevakningslista bygger på flera olika faktorer som ger mäklaren eller utbyte anledning att tro att den utfärdande företag eller enhet bör övervakas av någon anledning. En av anledningarna till att ett företag och dess lager kan placeras på en bevakningslista beror på att det finns omständigheter som gör bolaget mogen för ett övertagande. Mäklare som har kunder som för närvarande egna aktier i bolaget kommer att vilja kontrollera eventuella tecken på att corporate raiders försöker köpa upp finns aktier av beståndet, eller använda andra sätt att få kontrollen över bolaget, såsom en buyout. Placerar företaget på bevakningslista för förmedling bidrar till att mäklaren kan larma investerare till relevanta händelser när de inträffar, och eventuellt skydda sina kunder från att förverkliga en förlust på placeringen.

Tillsammans med uppköpserbjudanden, företag som undersöker möjligheterna att utfärda nya värdepapper eller bestånd kan också finna sin väg på en bevakningslista eller två. Tillsynsmyndigheter kommer att följa verksamheten på nära håll, för att säkerställa frågan bedrivs enligt gällande lagar och förordningar. Mäklare vill vara medveten om status så att de kan ge sina klienter råd om statusen för nyemissionen och kanske få order att genomföra ett köp när aktien träffar marknaden. En aktiemarknaden kan också vara intresserad av uppgifter om utsläpp och den påverkan som den nya värdepapper kan ha på marknadsmässiga villkor.

Oregelbunden verksamhet kan också leda till att ett bolag som skall placeras på en bevakningslista. När beståndet tycks vara att tala på ett sätt som inte är i linje med utvecklingen på marknaden, mäklare, utbyten och tillsynsmyndigheter kommer alla vill övervaka verksamheten noga för att förstå vad som verkligen sker. Ofta den oregelbundna utförandet av ett visst bestånd förebådar några förändringar på marknaden som snart kan bli omfattande. När detta är fallet, mäklare och börser som har sett effekter på ett företags aktiekurs ska hamna i en bättre position att förutse effekten att en liknande situation kommer att få på andra aktier och värdepapper.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.