Vad är en Close Out?

Ibland kallad kvittningsemission eller ett jämnt upp, en nära ut innebär minskning eller upphörande av en aktuell ställning på en viss investering. Samtidigt kommer investeraren göra en motsatt transaktion med samma underliggande säkerhet. I själva verket resultatet av det nära ut strategin är att behålla storleken på investeringen, men möjliga förutsättningar investeraren att realisera en större avkastning från underliggande säkerheten. Ett av de enklaste sätten att förstå funktionen av en nära är ute efter att tillämpa strategin för ett terminskontrakt. I själva verket, att ägaren till en termins alternativ kan välja ut ur det befintliga kontraktet genom att teckna ett avtal om att sälja terminer. När en köpare till kontraktet säkrats har investeraren rätt att ingå ett annat terminskontrakt med angenämare villkor, men fortfarande förknippas med samma underliggande säkerhet.

När det gäller användningen av resurser är målet för nära för att maximera avkastningen och samtidigt minimera mängden investeringar som krävs för att säkra avkastningen. Således, om investeraren kommer över en option som ger bättre resultat för mindre investeringar, han eller hon kommer att vidta åtgärder för att uppfylla villkoren i det aktuella alternativet och sedan fortsätta att säkra det nya alternativet.

slutförandet kommer att innebära att det görs en förändring på lång eller kort position i samband med en investering som innebär trygghet, men samtidigt åta sig en motsatt position med en ny investering som bygger på samma säkerhet. Med andra ord, kan investeraren välja att minska eller eliminera en lång position och skapa en ny transaktion med en kort position som bygger på samma säkerhet. Om både den ursprungliga och den nya positionen fungera med de förväntningar som investerare, verksamheten kommer att leda till en större avkastning. Dock ett nära ute inte är säkert på något sätt. I händelse av att det underliggande värdepapperet upplevelser en nedgång av någon anledning, kan investeraren förlora mer pengar från likvidationsklausul än om han eller hon helt enkelt kvar den ursprungliga positionen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.