Vad är blandformer?

finansiella kretsar blandats är praxis att blanda ihop värdepapper kundkonto hos kontot värdepapper som ägs av banken, mäklaren eller mäklare. Processen att blanda gör det svårt att avgöra vilka tillgångar som ägs av kunden, och vilka värdepapper som tillhör den enhet som förvaltar kundens tillgångar. På de flesta områden av den finansiella världen, blandats anses vara både oetiskt och trolöshet mot huvudman. Beroende på behörighet kan praxis också vara olagligt. bör Bruket att blanda inte förväxlas med den praxis för utsläppande av kundens värdepapper till ett gemensamt förtroende konto. Kombinera tillgångarna i två eller flera kunder i ett gemensamt förtroende är en strategi som ofta används för att maximera avkastningen på investeringar som gjorts på uppdrag av de berörda kunderna. Inom detta scenario finns det ingen tvivel om hur stora tillgångarna bidrar med varje klient, så att processen för att fördela vinster eller förluster är mycket enkel.

Däremot kan oetiskt blandats ofta sudda ut gränserna mellan tjänsteleverantören och kunden till den grad att det är omöjligt att avgöra hur mycket vinst eller förlust ska tilldelas varje parti. I de värsta exemplen på blandats, kommer den förvaltande enheten klyftan alla förluster mellan de kunder som är involverade i blandad konto, men inte nödvändigtvis ge en rättvis andel av vinsten till kunderna. I situationer där domstolar ingripa i situationer av detta slag är det vanligt att myndigheterna att bestämma att eventuella vinst kommer att ges till kunderna.

Många finansiella enheter införa stränga böter eller värre om bevis att blanda upptäcks. Till exempel kan en mäklaren förlora sitt drifttillstånd om det kan konstateras att han eller hon har ägnat sig åt blandformer verksamhet. Mäklarhus kan stängas av från handel på vissa marknader, och bankerna kan fortfarande står inför sanktioner. I allmänhet blandats är en praxis att varje ansedda investering enheten kommer att välja att undvika.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.