Vad är Value Stock?

Ibland kallat underpris lager, tanken bakom det värde beståndet har att göra med att få ett kap. Ett värde aktier är ett bra bestånd alternativ som för närvarande handlas för ett lägre pris per enhet än vad som anges av fundamenten i samband med alternativet. Värde bestånden bedöms vara tillväxt bestånd som befinner sig i en pågående lågkonjunktur, men har alla kännemärken in i en period av tillväxt inom en kort tidsperiod.

Det finns flera faktorer som bidrar till att identifiera ett värde lager. Först den nuvarande kursen kommer att bli lägre än vad som framgår av sådana grundläggande faktorer som den nuvarande nivån på omsättning, resultat och utdelningar som är förenade med emittenten av beståndet erbjudande. För det andra är de bestånd som handlas på en pris-tal som är lägre än marknadens genomsnitt för liknande bestånd. Denna skillnad kan uppfattas som inträffar på grund av fallande priser som förväntas vända på kort sikt. Om så är fallet, kan beståndet identifieras som värde lager, och kan i själva verket vara en utmärkt investering.

Det slutliga värdet på ett värde bestånd är direkt kopplad till huruvida optionsprogram börjar rally efter köpet. Flera olika faktorer spelar in. Först marknaden själv måste utföra enligt prognoserna att investeraren förutsåg när man väljer att köpa aktien. För det andra måste den underliggande emittenten förbli stabil och kunna dra nytta av uppgången på marknaden. Om detta inte sker, och då är chansen att beståndet inte kommer att stiga i värde, och inte kommer att generera en avkastning för investeraren.

Identifiera och säkerställa värdet lager är en vanlig strategi som många investerare. Som med alla typer av investeringar, innebär strategin en rimlig grad av risk. Men grundligt utreda alla relevanta faktorer och skapa en realistisk prognos för framtida resultat kan bidra till att minimera riskerna. Grundlig forskning kommer också att ge investeraren en rimlig uppfattning om hur mycket avkastningen kan förväntas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.