Vad är ett Time Order?

Time order är order till en mäklare som utfärdats av en investerare. Den tid för ordentlig kommer att innehålla instruktioner för att utföra en transaktion vid en viss tidpunkt. Användningen av denna typ av handel så gör det möjligt för investerare att anordna transaktioner i förväg och förhoppningsvis dra nytta av gynnsamma marknadsförhållanden att uppnå en högre avkastning på investeringen. innan de utfärdar en tid för att en mäklare, investeraren ofta kommer att delta i projektering utförandet av ett visst bestånd eller trygghet under en viss tidsperiod. Tanken är att identifiera de bästa framtiden pekar på antingen förvärva eller avyttra säkerheten i fråga. Genom att identifiera specifika punkter där åtgärderna kommer rimligen förväntas ett visst önskat resultat, är det möjligt för investerare att komma överens i förväg med en mäklare att verkställa beslutet och därmed förverkliga den bästa avkastningen av transaktionen. Det är viktigt att notera att investeraren har förmågan att döda eller upphäva en tid för ända fram till den dag i samband med preplanned transaktionen. När en gång för inte utförs på grund av åtgärder som initieras av investeraren, för normalt sett är avbryts. Men det är också möjligt för den tid för att omvandlas till ett begränsat pris ordning eller en marknad för. Detta beror på vilken typ av instruktioner som utfärdas av investeraren till mäklaren.

Att använda en gång så är mycket vanlig i de flesta investeringar marknader. Eftersom skapandet och utgivning av en tid så innebär viss färdighet i att bedöma framtida utförandet av ett visst aktieindex eller säkerhet, är det inte alltid den bästa metoden för nya investerare. Däremot kan en erfaren investerare med en bevisad förmåga att exakt förutsäga resultatet av värdepapper gör ofta en stor avkastning använder en metod tidsordning. Mäklare får ofta hjälp nya investerare att förstå hur farkosten en tid för, och vad man ska göra om den ordning måste återkallas någon gång innan det egentliga utförandet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.