Vad är en kreditrisk?

en kreditrisk är mängden potential för standard som ligger i en viss skuld investering eller utvidgning av kredit. En långivare eller en investerare i olika typer av obligationer som bär en viss kreditrisk om någon transaktion genomförs. Bedöma graden av risk är nödvändigt innan ni fyller i alla typer av sparande eller kapitalplacering. När det gäller utlåning pengar, den enhet som lånar bär kreditrisken. Av denna anledning kommer en långivare vill veta viktig information om möjligheten för låntagaren att betala tillbaka lånet, inklusive alla finansiella kostnader och tillhörande avgifter. Om långivaren inte kan fastställa att låntagaren inte kommer att kunna betala tillbaka lånet, får låntagaren anses vara en dålig kreditrisk och förnekas. Genom att köpa obligationer frågor är det köparen som tar en viss kreditrisk. Obligationer bära allmänhet ett åtagande av obligationen emittenten att ge köparen full återbetalning av inköpspriset på obligationen någon gång i framtiden. Som en del av transaktionen, förutser köparen även någon form av utdelning eller ränta i utbyte för inköp av obligationen. Om den obligation som emittenten är inte troligt att kunna betala ränta eller ge räntebetalningar såsom beskrivs i termer av obligationen, emittenten uppfattas som en dålig kreditrisk.

bara om någon typ av transaktion som innebär en förlängning av kredit i någon form bär en viss kreditrisk. I många fall är risknivån mycket låg och därmed anses godtagbart. Samtidigt är det viktigt att undersöka alla relevanta faktorer innan man antar någon grad av kreditrisk. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i en förlust för en långivare eller obligation investerare som kan vara betydande.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.