Vad är en blandning fonden?

blandningen Fonden är en form av fond som består av ett antal olika typer av tillgångar, snarare än en eller två typer av tillgångar. Den grundläggande tanken bakom en blandning fond är att ge en investerare att variera mångfalden av sitt innehav utan att behöva skapa flera olika fonder.

Ofta kallad hybrid fonder, finns det inga egentliga begränsningar för vilka typer av tillgångar som får ingå i en enda blandning fond. Det är möjligt att ha en eklektisk blandning av aktier, obligationer och pengar värdepappersmarknaden som en del av en blandning fond. Det finns heller inga förbjudna procent av blandningen fond som skall bestå av en klass av tillgångar. Det är således möjligt för en blandning fond tung med lager och innehåller endast ett fåtal obligationer och andra värdepapper, eller vara mer eller mindre jämnt fördelad mellan tillgångsslagen.

Precis som det inte finns någon idealisk balans mellan den typ av tillgångar som kan ingå i en blandning fond, finns det också risk rekommenderas balans mellan risken för värdet av en tillgång i fonden och resten av tillgångar. I själva verket kommer många exempel på den blandning fonden innehålla en varierad blandning av tillgångar som har ett brett sortiment av risk, från mycket säkra på vilt riskabel. Den exakta sammansättningen av blandningen fonden ligger hos den enskilde investeraren, och hur stor risk han eller hon vill att betrakta som en del av den övergripande investeringsprogram.

På grund av olika karaktär blandningen fond är det mycket svårt att klassificera fond som mer eller mindre riskfyllt än andra former av fond. Men det är en skola som tenderar att placera blanda fond som mindre riskfyllt än lager aktiefonder, medan det fortfarande är mer riskfyllda än de mer enkla obligationsfonder.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.