Vad är en avdelning Search?

En titel sökning är ett förfarande som utförs när ett skifte av egendom överförs till nya ägare, antingen genom en försäljning eller arv. Syftet med denna rapport är att undersöka historien om egendom genom de register för eventuella avvikelser eller oegentligheter i samband med fastigheten.

Resultatrapporten inkomma från en titel Sökningen kallas en abstrakt eller en abstrakt avdelning. Det utesluter en handling och är en av de processer som fastighetsrätt kräver när överlåta äganderätten. Inteckningen företag kräver också att det innan lånet kan godkännas. är ett fastighetsbolag som justitieminister, en avdelning Abstractor eller flera mäklare kvalificerad att göra en titel sökning. Det innebär forskning dådet uppgifter om den specifika fastigheten. Flesta titel sökningar finns nu online, beroende på länet och staten.

Under spärrade tid att köpa en fastighet, kommer en avdelning Company tilldelas undersöka historia av fastigheten. Om du planerar att få ett lån för att köpa fastigheten, kommer kreditgivaren att använda en titel sökning som en inteckning godkännandeprocess. De kommer att vilja veta all relevant information, särskilt bevis för att egendomen ägs fri och tydlig och att alla befintliga retentionsrätt eller panträtt får betalt av vid tidpunkten för tillslutning. En hypoteksbank kommer att kräva titel försäkring på nämnda egendom som en konformation av posterna titeln sökningen. En titel sökning kommer att visa om marken nyttjanderätt eller tomträtt. Det kommer att avslöja eventuella utestående servitut, domar, retentionsrätt, inteckningar, skatter eller några utestående fordringar. Jord-, tillsyns-och vattenvård samt förbund från föreningar kan också ingå i denna rapport.

Även om en hypoteksbank är inte inblandad, en av de viktigaste resultaten av en titel sökning är att upptäcka om det finns några utestående inteckningar eller panträtt på fastigheten. Annars kan du köpa en fastighet i till synes bra pris, bara för att upptäcka egendomen har ett bottenlån på plats som du har ärvt i affären. En annan möjlighet är att det är tillbaka skatter på de fastigheter som måste lösas innan en överlåtelse av äganderätten är avslutad. Det kan finnas servitut som begränsar Din användning av delar av eller hela fastigheten. En titel sökning redovisa alla avvikelser som kan påverka din investering. eller abstrakt Abstract avdelning forskningar tillbaka till den ursprungliga ägaren av fastigheten, vanligen med början i ursprungsland, och följer en detaljerad släktled till nuvarande. Det kommer att avslöja ägande i rad, transportmedel, uppgifter om inteckningar, undersökningar av gränserna för den egendom och rättsliga beskrivning, eventuella brott kod och överensstämmelser.

Med ärvda egenskaper och inköp på utmätningar, är en titel sökning viktigt, eftersom det kommer att redovisa alla utestående fordringar och tillbehör till fastigheten. Varje land, stat och län har särskilda riktlinjer och rapporter i uppdrag att säkerställa full information.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.