Vad är en avdelning Binder?

Titel bindemedel typer av försäkringsskydd som är förknippade med fastigheter under ett förvärv av fastigheten pågår. Titeln bindemedel är bara ett tillfälligt sätt att bibehålla försäkring på egendomen. Förhoppningen är att så snart egendomen är stängd, kommer den nya ägaren vidta åtgärder för att få en tillsvidareanställning försäkringsskydd för förvärvet.

visserligen inte krävas i alla nationer, är titeln bindemedel som anses viktiga i många orter. Den huvudsakliga funktionen för den tillfälliga försäkringen bindemedel är att skydda både etablerade och presumtiva köpare från förlust medan detaljerna i förvärvet är utformade. Bestämmelser för täckning inom bindemedlet kan variera beroende på lokala lagar. Vanligtvis kommer titeln bindemedlet ge skydd mot stöld, naturkatastrofer och allmänna skador på egendom under perioden mellan ett erbjudande att köpa och faktiska stängningstid.

Titeln bindemedel ofta anses vara en nödvändig innan en fastighetsbyrå kommer att lista en fastighet. I format är bindemedel ett enkelt dokument som vittnar om de aktuella status täckning, och definierar villkoren i samband med täckning. Det är inte ovanligt att domstolarna att ålägga minsta täckning krav som måste uppfyllas av titeln bindemedlet innan fastigheten kan vara ordentligt säljas genom ett bemanningsföretag. En kopia av titeln bindemedel brukar arkiveras med fastighetsförmedling så länge fastigheten är placerad med byrån.

Tillfälligt försäkring bindemedel återstår endast att gälla tills en ny permanent avdelning har utfärdats till köparen av fastigheten. Vid denna tidpunkt, är den nya ägaren ansvarar för att tillhandahålla bevis för att egendomen omfattas av ett permanent arrangemang. Det är inte ovanligt att inteckning mäklare för att hjälpa nya ägarna förvärva permanent försäkring som ersätter titeln bindemedel, och regelbundet kontrollera att ständig täckning bibehålls av ägaren.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.