Vad är en Bull Spread?

Tjuren spridningen är en investering strategi som är utformad för att hjälpa investeraren realisera en betydande vinst från ökningen av priset för en viss uppsättning av värdepapper. Motsatsen till en björn spridningen kan tjuren sprids skapas genom att välja att delta i upphandling på den punkt där ett lägre lösenpris och sedan sälja vid en tidpunkt då lösenpriset är signifikant högre.

För att lägga grunden för en tjur spridning, är det nödvändigt att köpa två terminskontrakt som består antingen av samma varor eller varor som är relaterade på något sätt. Tillsammans med att köpa en uppsättning av råvaror som är relaterade till varandra, en tjur spridning innebär också att se till att köpet sker vid samma tidpunkt.

Helst fastställer inrättandet av en tjur spred en situation som i slutändan kommer att vara mycket lönsamt för investerare. Om futures fungerar på ett sätt som leder till att varje terminskontrakt stiger i pris, då det viktigaste skälet är att exakt avgöra rätt tidpunkt att sälja terminer. Som med så gott som varje alternativ strategi, graden av framgång som uppnåtts med en tjur spridning handlar om timing. När rätt kombination av terminer är säkrade, hålla dem tills strax innan prisnivån och kanske börjar sjunka kommer att säkerställa att högsta vinsten genereras av tjuren spridning.

Som en av de vanligaste exemplen på en alternativ spridningen kan tjuren sprids en enkel men effektiv strategi som bygger på att göra välgrundade beslut om inköp, hålla dem tills det dags att sälja är rätt, och sedan återinvestera en del av vinsten i en ny satsning. Medan tjuren spridning har en stor potential att tjäna en massa pengar, har en annan fördel med strategin att göra med att begränsa förlusten faktorn. Med en tjur spridning, är det möjligt för investerare att sälja terminer på en breakeven-punkt eller på en minimal förlust i händelse av att terminer inte utför på det sätt som förutsågs vid tidpunkten för köpet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.