Vad är Value at Risk?

Används som ett mått på marknadsrisk av flera olika typer av finansiella institut, ett värde på risk innebär den maximala förlust som förväntas ske med ett visst investeringsobjekt. Värdet vid risk beräknas med hjälp av tre grundläggande komponenter eller parametrar, som alla anses vara solida ekonomiska indikatorer. Fastställa ett värde på risk är vanligt förekommande och används ofta som en del av processen att förutsäga det värsta scenariot som förväntas inträffa med en viss säkerhet inom en angiven tidsperiod.

Tre faktorer av parametrar utgör grunden för beräkningen av värdet på risk, eller VAR. Den första faktorn har att göra med den tid som den finansiella institutionen är skyldig att hålla på säkerheten. Ibland kallad tidshorisonten, hjälper denna faktor för att fastställa tidsramen för projektionen på prestanda. Tidshorisont kan vara allt från en enda dygnet-runt-period, en efterföljande period på tio dagar, eller upp till ett kalenderår. Önskad tidshorisonten beror ofta på vilken typ av finansiella institut som använder strategin. Till exempel Långivare kan välja att göra en value at risk baserat på en ettårsperiod, eftersom detta hjälper till långivaren för att bestämma den potentiella risken i beviljar krediter till investeraren. En andra faktor när ett värde på risk är förtroendet nivå. Huvudsak är förtroendet på den tid inom det tidsperspektiv där säkerheten inte förväntas nå och överskrida den maximala förlust. Relativt höga förtroende blodet visar att volatiliteten i investeringen är något begränsad och det finns en rimlig förväntan om en stabil tillväxt. Konfidensnivån kommer oftast inte direkt upp utvecklingen på marknaden, även om denna faktor redovisas i den övergripande processen.

Den tredje parametern eller foundational faktor för att komma fram till ett värde av risk har att göra med att landa på valutaenhet som skall användas i beräkningen. Detta kan låta som en relativt obetydlig faktor. Däremot är valet av valuta är mycket viktigt att förstå och projektering utförandet av säkerhet för angiven period. Volatilitet, tillsammans med vanliga eller förväntade avvikelser från prognosen och förväntade och oväntade bortfall direkt påverkas av förändringar i utförandet av en viss valuta på den öppna marknaden. Således, att användningen av en valuta som förväntas vara relativt stabil under hela den tidshorisont är önskvärt.

Poängen med ett värde på risk går tillbaka till investeringsportfölj. Investering är en process som väntas generera intäkter betydligt oftare än att skapa en förlust. Genom korrekt beräkna ett värde på risk kan bidra till att resultera i lägre portfölj förluster, liksom stöd vid placeringen av portföljen för att förverkliga en större avkastning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.