Vad är Moral Hazard?

Moral hazard är en term som har att göra med de åtgärder och karaktären av ett individuellt och hur dessa attribut kan påverka personens förmåga att skapa försäkringsskydd som täcker olika typer av olyckor, hälsofrågor, och andra relevanta typer av täckning. Huvudsak är moral hazard graden av risk att försäkringsbolaget vidtar för att ge täckning på individen.

Begreppet moral hazard börjar med ansökan om försäkring. Det finns en ärlig förståelse för att den enskilde kommer att vara helt förestående om alla faktorer som negativt kan påverka beslutet att godkänna ansökan. Till exempel är individen förutsätts att berätta sanningen om personliga vanor såsom rökning, noggrann rapport om medicinsk historia, och tillhandahålla aktuella uppgifter om alla aktuella hälsofrågor.

Om försäkringsbolaget upptäcker att sökanden utelämnade uppgifter eller medvetet förfalskat någon del av ansökan, moral hazard brukar anses vara för stor och ansökan avslås. Även om uppgifterna är korrekt, måste förvaltningen av försäkringsbolaget väger fortfarande de möjliga konsekvenserna att försäkra den enskilde under nuvarande omständigheter. Om den moraliska risken anses vara på en godtagbar nivå, är sökanden oftast godkänd.

Många försäkringsgivare försök att ge en försäkring som ger täckning för rimligt aktivitet hos den försäkrade. Det är dock inte ovanligt att en politik för att specificera aktiviteter och händelser som inte får göras av den enskilde. Detta beror på att många människor har en tendens att göra mindre för att undvika olyckliga olyckor om de har bred täckning för liv och hälsa. Uteslut möjligheten att lämna in ansökningar om skadorna och samtidigt bedriva riskfyllt och förbjuden verksamhet tenderar att uppmuntra försäkrade att uppträda mer ansvarsfullt och således behålla nivån på moral hazard till ett minimum.

Tanken bakom moral hazard är att tillvarata intressena för både försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Genom att begränsa täckningen när det finns bevis för vårdslös beteende eller andra alternativ livsstil som kan leda till oavsiktliga konsekvenser för den försäkrade, hjälper försäkringsbolaget att främja åtgärder som troligen inte kommer att resultera i negativa skador. Detta tillvägagångssätt bidrar också till att hålla försäkring mer överkomliga för fler människor, särskilt de som har svårt att finansiera täckning såsom sjukvård.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.