Vad är ett pristak?

pristak finns gränser för hur mycket som kan tas ut för en viss produkt eller tjänst. I många fall är ett pristak införs genom en regering i ett försök att rätta till vissa problem med den allmänna ekonomin samtidigt som man skyddar konsumenternas intressen i allmänhet. Det är dock inte ovanligt att vissa branscher att införa ett pristak som ett sätt att främja en fortsatt utveckling av denna industri. Användningen av denna andra ansökan har ofta mycket att göra med förhållandet mellan utbud och efterfrågan på produkten. När pristaket är en siffra som följer av en regering, en produkt eller tjänst som anses nödvändig normalt deltar. Till exempel kan en regering införa en gräns för det belopp som kraftbolagen kan ta ut kunder för varje enhet energi som förbrukas. Tanken är att skydda konsumenternas intressen genom att förhindra att leverantörer av avgiftsnivåer eller avgifter som kan göra det omöjligt för konsumenterna att ge något som nödvändigt för en skälig levnadsstandard. I USA är det inte ovanligt att reglerande statlig nivå organ för att övervaka och införa pristak på verktyget kostnader.

Införandet av ett pristak kan bidra till att stabilisera en viss marknad, samt ha en positiv inverkan på ekonomin i allmänhet. I strategin uppmanas ofta leverantörer som har avgifter ockerränta för sina produkter för att antingen dra ner på produktionen eller möjligen överge den marknaden helt och hållet. Detta gör att leverantörer som kan erbjuda produkter av acceptabel kvalitet till ett pris som konsumenterna har råd med. Samtidigt uppmanas möjligheten att köpa produkter till rimliga priser för konsumenterna att göra det. De har också mer resurser att spendera på andra inköp, vilket i sin tur ökar efterfrågan på flera marknader och har effekten att stimulera ekonomin.

Det finns ibland också en gräns för hur lågt priset kan debiteras för en vara eller tjänst som anses vara en nödvändighet. Även denna siffra är ofta kallas ett pris golv, är det ibland kallas ett lågt pris tak. Liksom när det gäller begränsning av högre priser, är denna gräns vid lägre priser för att hindra uppkomsten av ett monopol inom en bransch, en händelse som skulle undergräva möjligheten för vissa företag att vara konkurrenskraftiga. Slutändan kan underlåtenhet att iaktta pris våningar samt innertak har till följd att begränsa konsumenternas valmöjligheter, en situation som inte är till fördel för konsumenterna eller om den allmänna ekonomin i det område där de är bosatta.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.