Vad är en yield spread?

En yield spread är en investeringsstrategi som innebär en jämförelse av två olika obligationer som delar en gemensam tid till förfall. Syftet bakom beräkningen av avkastningen spridningen är att hjälpa investeraren avgöra vilka obligationsemission skulle vara bättre investering. Det finns ett par viktiga faktorer som bidrar till att påverka fastställandet av avkastningen sprids.

Först har vi den faktiska procentuella avkastningen på varje band. Detta kommer att beräknas som medger möjlighet till antingen ett tidigt samtal datum på obligationerna samt prognoser baserade på både obligationer nå full mognad. Beroende på köpeskillingen, kan räntan tillbaka, och den allmänna stabiliteten i underwriter för obligationen, ett procenttal som faktiskt vara bättre för ett band som inte verkar vara det bästa alternativet vid första anblicken.

Sedan har vi frågan om tillgång och efterfrågan på den allmänna marknaden. Finns det yttre faktorer som skulle påverka värdet på en eller båda av de obligationer innan de når vuxen ålder? Om så är fallet, yield spread kan avslöja att den bästa strategin är att åka med en obligationsemission som uppvisar en stabilitet för att motstå marknadstrender och även oförutsedda faktorer, såsom naturkatastrofer.

Slutligen har vi frågan om kreditvärdighet förknippas med den underliggande tillgångar som stöd för obligationerna. Avkastningen kan påverkas om förändringar i värde av skuldebrev äga rum. Även om detta inte ofta fallet med obligationer är det en fråga som någon länge investerare kommer att vilja undersöka innan vi går vidare med köpet av obligationslån.

Den bakomliggande orsaken till att använda en yield spread är att få den högsta avkastningen på en obligation investering, samtidigt hålla sig inom de komfortzon av investerare som gäller risk för. När investeraren har fastställt avkastningen spridningen av de två obligationerna i fråga, är det möjligt att bestämma om den ena eller båda investeringsmöjligheter representera acceptabel avkastning på acceptabla risker.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.