Vad är en kupong Bond?

kupongobligationer är en typ av obligationslån som erbjuder förmånen att ta emot en räntebetalning på halvårsvis. Detta står i motsats till andra typer av överlåtbara obligationsemissioner om betalningen av ränta får äga rum varje år eller vartannat år, eller till och med skjutas upp till dess Bond når full mognad. Med en kupong obligation, är den ränta som på oftare, med det nominella värdet på obligationen betalas i sin helhet vid den tidpunkt då obligationen är moget. En uppenbar fördel med en kupong obligation är att det bidrar till att skapa en stabil inkomstkälla för Bondholder under ett visst kalenderår. Beroende på strukturen i själva obligationslån, belopp eller kupong för räntebetalningen varierar. Några överlåtbara värdepapper av denna typ möjliggör en fast kupong betalning, medan andra ger utrymme för en rörlig kupong betalning på ett flytande system för beräkning av upplupen ränta vid en given tidpunkt.

När det gäller räntan som kan tjänas med en kupong obligation, det finns ingen reglering som tvingar en kupong obligationsemission som skall göras tillgänglig till en ränta som ligger över eller under de tillämpade kurser som andra typer av obligationer. Det är dock inte ovanligt att Räntesatsen bli något lägre än andra typer av obligationer, möjligen på grund av de extra utgifter som Bond emittenten som ett resultat av en mer frekvent räntebetalningar.

Som en INNEHAVARPAPPER, är det möjligt att köpa en kupong obligation som kan överlåtas. Dock bör man välja en fråga kupongränta om denna typ av åtgärd kan vara en möjlighet för framtiden. I vissa fall kan överföring av en kupong obligation till en ny Bondholder leda till en förändring i sättet att räntorna beräknas. Det kan också vara någon typ av avgifter som antingen köparen eller säljaren måste ta itu med innan överföringen är klar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.