Vad är en bonus Share?

En bonus aktie hänvisar till fria aktier av materiel som utvidgas till de nuvarande aktieägarna i ett bolag, utan att aktieägaren att faktiskt köpa ytterligare aktier, eller ådra sig någon typ av avgifter till täcka godkännande av aktierna. I de flesta fall är en förlängning av en bonus aktie eller aktier baserat på nuvarande antal aktier som innehas av aktieägare. När ett företag bestämmer att utvidga bonus aktier till aktieägare som uppfyller kraven på att få en bonus aktie, detta kallas en fondemission. I allmänhet kommer stadgarna och andra juridiska dokument för inrättandet och driften av bolaget innefattar särskilda bestämmelser som rör inrättandet av en bonus Utfärdande av aktier. Till exempel kan bonusen delar inte utfärdas för alla typer eller klasser av lager. I stället får endast vissa kategorier av aktier bli föremål för utfärdande av en bonus aktie. Ofta är det nödvändigt för företag att nå en viss nettoförmögenhet eller en förutbestämd lönsamhet innan bolaget dokument kommer att möjliggöra genomförandet av en bonus aktieprogram. Det är viktigt att notera att när en bonus andel av beståndet är utfärdat, inte öka det totala antalet aktier som innehas av enskilda aktieägare. Däremot ökar bonusen Utfärdande av aktier inte värdet av bolaget. Eftersom företaget måste uppnå en viss nivå av värde innan det var möjligt att utfärda även en bonus aktie, ändrar GRATISAKTIE bara förhållandet eller i procent av antalet utgivna aktier som innehas av varje kvalificerade investerare.

På lång sikt, bonus andel gynnar både företaget och aktieägaren. För aktieägare, är innehavet av ytterligare aktier i lager, som förväntas stiga i värde över tiden, en trevlig oväntade extra som har potential att öka värdet av investeringsportföljen. För företaget innebär förmågan att inleda en bonus Utfärdande av aktier vinstnivån i företaget har nått en ny stor och att utsikterna för framtiden är mycket ljus.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.