Vad är en bok Runner?

Boken löpare är en underwriter som upprätthåller och hanterar böcker av säkerhet erbjudanden som bjuds ut till försäljning som en del av en ny investering fråga. Denna beteckning är en hänvisning till arbetet med att förvalta de böcker, som också är känd som "springer" i branschen. Det kan finnas flera försäkringsgivare som deltar i emissionen är det endast den underwriter eller det företag som fungerar som mäklare för alla teckning verksamhet kallad book runner. En av de viktigaste fördelarna med en bok löpare är att den ståndpunkt fungerar som en central lagringsplats för all information som är relevant för utformning och nuvarande status av investeringen frågan. Boken löpare fungerar som den slutliga källan för uppgifter om frågan. Allmänhet, företaget som driver böcker har tillgång till uppdateringar och annan relevant information innan den är tillgänglig för allmänheten.

A book runner fungerar också som den mekanism som gör att flera investerare att arbeta tillsammans på en särskild fråga. Till exempel när det finns ett utköp av ett bolag som kräver medverkan av flera företag och investerare att utföra, ett företag utses till boken löpare. Här en partner fastställs kommunikationslinje att slutföra affären på uppdrag av samtliga investerare och ser till intressena hos varje deltagande part skyddas. Det är inte ovanligt att en grupp investerare att komma samman för att göra en investering av något slag. Gruppen får utse en deltagare att fungera som boken löpare, inrätta en pool av reserver och låta löparen att engagera sig i förhandlingarna handlar på uppdrag av alla deltagare. I sin tur är boken löpare ansvarig för att alla medlemmar av gruppen eller konsortiet garanterar att de har tillgång till böcker och även inrätta ett enhetligt schema för att göra regelbundna rapporter till gruppen i stort.

I många fall kommer boken löpare vara en enhet med stor kompetens inom finansiell förvaltning, t. ex. en investeringsbank. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet. Många länder i världen skulle tillåta enskilda investerare att fungera som den drivande kraften bakom en uppgörelse och funktion som boken löpare för en grupp investerare. Så länge löpare kan uppfylla de minimikrav som fastställs i ursprungslandet, och har förtroende för alla deltagare i affären, kan boken löpare vara vem som helst.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.