Vad är en Captive Agent?

fångenskap agenten är en fullt licensierad försäkringsagent som främjar utbudet av endast ett försäkringsbolag. Captive medel kan välja att fungera som självständiga agenter, eller vara förenad med ett försäkringsbolag som en heltidsanställd. I båda fallen säljer fångenskap agenten endast de typer av täckning som erbjuds av ett försäkringsbolag.

Medan fångenskap agent finns som både en heltidsanställd eller som en oberoende leverantör, är låsta agenter oftare direkt samband med ett försäkringsbolag. Tillsammans med möjligheten att bli en heltidsanställd i bolaget, kan försäkringsombud välja att förhandla fram ett fungerande avtal som tillåter omfattande provisioner vid försäljning av politik som av försäkringsbolaget. I utbyte mot ökad provisionen kommer fångenskap agent åtar sig att endast företräder täckning som erbjuds av försäkringsbolaget. Detta står i kontrast till det vanliga är att oberoende agenter, som ofta har rätt att skriva politik för flera olika försäkringsbolag. En fördel med att göra med en företagsintern agent är att han eller hon är mycket troligt att förstå varje nyans av varje typ av täckning som erbjuds av företaget. Eftersom agenten hanterar inga andra försäkringsbolag är det viktigt att agenten skall kunna övertyga konsumenterna att företaget erbjuder den bästa försäkringen alternativen på marknaden. Detta kan endast ske om agenten besitter en omfattande kunskap om vad varje nivå av Erbjudandet kommer och inte kommer att ge i form av täckning.

Försäkringsbolag har också nytta fångenskap agent avtal, särskilt när det rör sig oberoende avtalsparter. En oberoende agent kommer att arbeta på provision, vilket innebär att försäkringsbolaget inte har att förlänga en lön eller förmån paket. I utbyte mot högre provision, har företaget fler som arbetar på konsumentmarknaden att satsa på nya företag med mindre av en nyinvestering.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.