Vad är Uppskjuten Credit?

Uppskjuten kredit är inkomsterna som har mottagits av ett företag, men förblir orapporterade som faktiska inkomst under en tid. Ofta har skjutit kredit att göra med någon typ av ersättning som erhållits som förskott pengar till ett projekt. Snarare än att lagra det förskott som inkomst, är betalningen listad som en uppskjuten kredit och inte redovisas som intäkt förrän projektet är avslutat. En av de största fördelarna med att använda en klassificering av en uppskjuten kredit är att den håller i räkenskaperna i balans. Inkomster vanligen endast avser intäkter som intjänats på något sätt. Eftersom medlen i en uppskjuten kredit ännu inte förtjänat, är det svårt att redovisa förskottet på samma sätt som en betalning av en utestående faktura.

annan praktisk anledning till att använda sig av en uppskjuten kredit klassificeringen är att de ej intjänade inkomster kan komma att slutligen skickas tillbaka till klienten. Om exempelvis en konsult erhållna inkomster i förskott för ett projekt men gick slutligen inte använda hela förskottet i förhållande till uppgifter som slutförda, skulle återstoden av krediten lämnas tillbaka till kunden. Vid det tillfället skulle konsulten träda återstoden av uppskjuten kredit som tjänade faktiskt som en intäkt i bokföringen och vidarebefordra kapitalinkomster balansen tillbaka till kunden. p

Retainer är också ofta klassificeras som en uppskjuten kredit. Som med förskottet samråd avgiften är hållare inte anses vara förvärvsinkomster tills tjänsterna faktiskt tillhandahålls. Kostnader som belastar kundens konto montera, är balansen av den uppskjutna kredit sakta minskas, tills hållaren används fullt ut. I händelse att projektet avslutas innan hållare är slut, och oförtjänta del av inkomsterna returneras till kunden.

i redovisningen visas en uppskjuten kredit som en skuld så länge det kreditbeloppet anses vara intjänade. Vid den tidpunkten kan den uppskjutna kredit omklassificeras som förvärvsinkomst och postat detta i bokföring. Uppskjuten kredit kallas ibland som förutbetalda intäkter eller förutbetalda intäkter, beroende på lokal praxis.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.