Vad är Distressed Debt?

Ibland kallad gam kapital eller upprörd värdepapper omfattar nödställda skuld på obligationer och andra värdepapper i samband med ett företag som genomgår konkurs eller troligen kommer att göra det inom en snar framtid. I många fall är köpet av dessa instrument görs med förväntan att bolaget kommer att framgå av dess ekonomiska elände och åter bli lönsam. Under tiden tillåter inköp av skulden de nya aktieägarna eller obligationsinnehavare att aktivt delta i processen att omorganisera företaget, då den försöker att positionera sig för en återgång till lönsamhet.

Mindre vanligt är köp av krisdrabbade skuld en strategi som används av corporate raiders. Detta är ofta fallet när det konkurshotade företaget äger ett antal tillgångar som Raiders tror kan säljas för betydligt mer än de pengar som investeras i att köpa aktier och obligationer utfärdade av företag. Efter att han tagit kontroll över bolaget kan Raiders kraft försäljning av återstående aktier, förvärvar fullständig kontroll, och börja avveckla verksamheten. Inom ramen för denna nedmontering, är tillgångar säljs för att betala företagets skulder, och resten av vinsten går direkt till raiders. Det finns faktiskt en hel del pengar att tjäna genom att förvärva bedrövad skuld. Som med alla typer av investeringar processen måste investerarna titta närmare på en rad faktorer innan du försöker köpa aktier och obligationer utgivna av företag på väg att misslyckas. Detta innefattar att förstå vad som händer på marknaden med liknande företag, varför verksamheten misslyckas med att göra vinst, och vad som rimligen kan göras för att rädda företaget och återställa det till lönsamhet. Man utgår från en investerare anser att det finns en god chans att företaget kan sparas och göras lönsamt, kan investeringen i krisdrabbade skuld vara ett klokt beslut.

Det finns risker med att förvärva bedrövad skuld. En av de mest uppenbara är att den beräknade företagets resultat inte äga rum. När detta är fallet, aktier och obligationer kan bli mindre värd än investeraren ursprungligen betalats för dem, vilket resulterar i en förlust. Om planen är att förvärva nödställda skuld, då gällande försäljning av resterande aktier och obligationer till ett företagsnätverk Raider, finns det alltid en chans att de återstående aktieägarna kommer Balk, effektivt leder planen till båset. Vid denna tidpunkt skall Raider besluta om att hänga på de förvärvade aktierna eller sälja dem, ofta med förlust, till de aktieägare som inte säljer sina investeringar i den krisdrabbade företaget.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.