Vad är Common Stock?

stamaktier är en form av värdepapper utgivna av ett offentligt samfund. I huvudsak innehåller köp av stamaktier aktieägaren med ett visst belopp av ägande i det emitterande bolaget, liksom olika rättigheter och privilegier i samband med driften av bolaget. Stamaktier är den mest utfärdade typ av offentliga lager, och är beståndet typ av val för de flesta första erbjudanden till allmänheten.

Ägande av stamaktier kommer vanligtvis med flera privilegier. Aktieägare är beviljas rättigheter att rösta i åtminstone vissa beslut som är relevanta för driften av bolaget, som val av personer att ingå i en styrelse. Beroende på de exakta bestämmelser om utgivande av aktier i bolagets stadgar, på grund stamaktier kan också ge investerare möjlighet att delta i andra omröstningen aktiviteter.

I gengäld för köp av stamaktier, investerare också tjäna en utdelning på sina aktier, baserat på företagets resultat. Utdelning lämnas med jämna mellanrum. De flesta företag levererar också underlag till aktieägarna avseende utförandet av stamaktier och hur utdelningen beräknas.

stamaktie är inte den enda typen av lager som vissa företag. Preferred stock bär vanligen ytterligare privilegier och en annan tabell eller en formel för att betala utdelning. Dock inte alla företag väljer att emittera preferensaktier. I själva verket tillåter stadgarna för vissa företag inte för utfärdande av någon form av säkerhet än vanliga aktier.

I händelse av att ett bolag misslyckas och tillgångar likvideras, värdet av utestående stamaktier kan påverkas. Innan investerare inse någon partiell avkastning på den misslyckade investeringar måste alla utestående obligationer som emitterats av företaget lösas. Dessutom kommer föredrog aktieägare företräde framför stamaktieägare. I huvudsak skall bolagets förpliktelser skall åtgärdas enligt den behöriga domstolen utslag på bolagets likvidation innan investerare som innehar aktier i aktier kommer att tilldelas någon form av ersättning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.