Vad är ett moln på avdelning?

Cloud titlar hänvisar till en situation som ibland inträffar på handling till olika typer av egendom. Ibland kallat en titel defekt, ett moln på avdelning är helt enkelt en situation där det finns några små oegentligheter med äganderätten till en fastighet. Ofta är dessa titel bristerna inte märkte då att gärningen är inspelade, men tenderar att uppmärksammas vid en senare tidpunkt, t. ex. när den nuvarande ägaren vill sälja fastigheten.

I de flesta fall, detaljerna som ger ett moln på titel är något mindre och kan rättas till med lite ansträngning. Till exempel, kan handlingen har lämnats in till ett mindre stavfel i den fysiska adressen till egendomen, eller ens något i stil med att hänvisa till den adress som en gata snarare än en lösning eller körfält. Med dessa typer av frågor, är allt vad som normalt är den nuvarande ägaren lämna in lite pappersarbete för att korrigera situationen.

Det finns dock några exempel på ett moln på titel som kan bli lite mer delaktiga. En av de vanligaste frågorna om denna typ medför egendom som förvärvats med hjälp av en inteckning. När inteckningen har betalats i sin helhet, är inteckningen bolaget ska meddela lokala register kontoret att kvarstad på egendom har uppfyllts fullt ut, och att inteckningen innehavaren inte längre har några anspråk på egendomen. När detta inte sker och ägaren försök att sälja egendomen, ett rekord sökning anger att objektet fortfarande är under en inteckning. När detta är fallet, är det nödvändigt för ägaren att säkra handlingar från den tidigare inteckning innehavaren att reda ut skillnaden och har lagfart information korrigerad.

En tredje form av moln på avdelning omfattar vatten eller mineralrättigheter förbundna med en viss fastighet. Ofta är roten till felet att den tidigare ägaren inte överlåta dessa rättigheter till det nuvarande ägare vid tidpunkten för försäljningen. Även detta är ett enkelt misstag som kan åtgärdas med inlämnandet av relevanta dokument med lokala register kontor. När uppgifterna inkommer och godkänns av posterna kontor, molnet på titeln korrigeras och gärningen anses vara fullständig.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.