Vad är en vändradie?

vändradie är en process för att mäta hur många gånger som innehav säljs inom en viss tidsperiod. Generellt är en omsättning beräknade förhållandet att omfatta antingen ett kalenderår eller en period som omfattar tolv på varandra följande kalendermånader. Samma formel kan användas för att utvärdera kortare eller längre perioder. är en vändradie som vanligtvis förknippas med verksamheten i en fond konto. Grundtanken är att fastställa hur stor del av tillgångar som säljs eller vänds inom den tid som det hänvisas till. Medan vissa omsättning kvoten beräknas med någon grupp av fonder, investerare ser generellt för fonder som upplever en relativt låg andel av omsättningen. Det enklaste sättet att förstå en omsättning förhållandet är att utvärdera de säljer verksamhet under loppet av ett kalenderår. Den 1 januari ett visst år, en viss fond har en inventering av 200 aktier. Under loppet av året, 150 av dessa bestånd säljs och 150 olika bestånd köps. I slutet av året, innehåller fonden fortfarande samma antal bestånd och på ytan verkar friska. Dock står omsättning för året på 75%. När omsättning för en fond verkar vara något hög, gör investerare samt att undersöka orsakerna till varför omsättningen inte var lägre. Det finns ofta legitima skäl till varför de säljer verksamheten i fonden var högre än en acceptabel nivå. Detta kan omfatta förändringar i ekonomin eller politiska situationer som hade en negativ inverkan på de bestånd som såldes slut. Det är alltså inte korrekt att anta att en hög omsättning förhållande automatiskt innebär att fonden är instabilt eller inte hanteras på rätt sätt.

I likhet med många indikatorer, tjänar beräkning av en vändradie som en referenspunkt för investeraren. En vändradie som kan anses rimlig indikerar en investering situation som är stabil och bör beaktas. Samtidigt, en fond som innebär en hög omsättning för flera på varandra följande perioder bör utredas noggrant innan investeringen äger rum. Även om orsakerna till den höga aktiviteten att sälja kan vara ofarlig, får ovanligt mycket omsättning visar också att det finns faktorer som kan negativt påverka investeraren.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.