Vad är en obligation KONTRAKTSANSTÄLLA?

Som ett led i processen för att köpa och sälja obligationer ger obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA medel för att utforma villkoren för transaktionen. Specifikationerna i obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA definiera både ansvar och åtaganden för säljaren liksom de av köparen.

Mycket av den information som finns i obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA har att göra med den beskrivning och försäljning information som är relaterade till obligationen. Emittenter av obligationer kommer att använda KONTRAKTSANSTÄLLA att beskriva form av obligationen, ger en beskrivning som kommer att innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om emittenten och obligationer förvaltare för intresserade investerare att forska i bakgrunden av obligationslån. I texten av obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA finns också detaljerad information om återbetalning schema som kommer att förvaltas av obligationen förvaltaren. Detta för att säkerställa att Bondholder är tydlig på när man skall förvänta räntebetalningar, liksom vem man skall kontakta i händelse av frågor eller problem.

Andra viktiga uppgifter i texten av obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA omfattar förfallodagen på obligationsmarknaden, varje samtal bestämmelser eller skyddande intygar att utvidgas i enlighet med villkoren i avtalet, och ränta som skall ägnas Bondholder. I händelse av att någon typ av säkerhet är inblandade i försäljningen av obligationen kommer obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA Anteckna de tillgångar som är pantsatta, och vilken typ av omständigheter måste ske så att säkerheten byter ägare.

Som en handling som syftar till att säkerställa att både Bond utgivaren och köparen och säljaren har en tydlig förståelse av villkoren för transaktionen, obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA allmänhet sysselsätter ett relativt lättläst format. Medan den faktiska texten kommer att omfatta juridiska termer som krävs av lagstiftningen i det land där försäljningen äger rum, tenderar Bond KONTRAKTSANSTÄLLA att följa ett logiskt mönster i att identifiera termer. Detta gör texten obligationen KONTRAKTSANSTÄLLA tillgänglig för alla, speciellt nya investerare som kanske inte är helt bekväm med dokument som innehåller en hel del ekonomiska termer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.