Vad är en byrå Bond?

En byrå obligation är en typ av värdepapper som utfärdas av en ordentligt auktoriserad och erkänd ekonomisk enhet som regeringen, med likartade uppgifter som hos det amerikanska Treasury Bond. I själva verket, agentur obligationer är ett annat exempel på ett sätt att göra en relativt säker investering, ett utmärkt tillfälle att skörda en liten ökning av vinsten eftersom obligationen förfaller. Här är några exempel på hur en byrå obligation fungerar, liksom några av de statligt stödda organisationer som är bemyndigade att utfärda obligationer.

Medan en byrå obligation emitteras av ett finansiellt organ som inte står under kontroll av regeringen, är varje sponsrad organ krävs att fungera enligt särskilda förordningar som utfärdats av Förenta staternas regering. Bland de kända bättre organ som har befogenhet att utfärda en byrå Bond är Federal National Mortgage Association, i folkmun känd som Fannie Mae. Andra populära organ är studielån Marketing Association, känd som Sallie Mae, och Federal Home Loan Mortgage Corporation, eller Freddie Mac.

Tillsammans med dessa tre topp-organ, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, och regeringen National Mortgage Association (Sallie Mae) aktualiserar dessutom pengar med frågan om kort löptid i rabatt som är tillgängliga för såväl privatpersoner som investerare i samband med olika typer av institutioner. Det är viktigt att notera att medan regeringen stöder frågan om alla dessa inkarnationer av organet obligationen de inte garantera något eftersom det skulle med en US Treasury Bond. Varje obligation som utfärdats av en utomstående byrå anses vara skyddade enligt de bestämmelser som erbjuds av dessa privata institutioner. Som sådant måste eventuella problem med obligationerna tas upp med den utfärdande myndigheten, inte den federala regeringen.

Syftet med byrån obligationen är att personer och enheter inom målgruppen att dra nytta av räntebärande obligationer som kan bidra till att uppnå ett bestämt syfte. Till exempel är en Sallie Mae inriktad mot att hjälpa studenter att driva och betala för en utbildning. Fannie Mae obligationer, liksom Freddie Mac-obligationer, fokusera mer på att ge hjälp och stöd för inköp av hem och egendom. Obligationer emitterade av Farm Credit Bank fokuserar på att hjälpa personer som arbetar med jordbruk på något sätt. För detta ändamål är det organ som Bond normalt inte ansvarig för någon typ av lokal eller skatter stat, även om alla former av byråns Bond är föremål för federala skatter.

Varaktigheten av obligationerna dessförinnan kommer att variera från en instans till en annan. Personer som är intresserade av och är berättigade till något slags byrå obligation kan sitta ner med en finansiell rådgivare och bestämma vilken typ av byrå Bond, är beloppet av obligationen, och tid till förfall rätt för den speciella situation.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.