Vad är en Breakup Value?

Också känd som den privata marknaden värde (PMV) har splittrats värde att göra med de tillgångar som ägs av ett företag. I huvudsak är det uppbrott värde beräknas genom att bestämma andrahandsvärde för varje departement eller avdelningar i varje företag, tillsammans med tillgångar av mark, byggnader, utrustning och kontanta medel som tilldelas varje division. Uppbrott värden är framförallt bra när en grupp investerare överväger att förvärva ett visst bolag. En hög upplösning värde är en indikator på förekomsten av en trovärdig mängd tillgångar. Tillgångarna kan innehas av både en förälder organisation och ett antal dotterbolag, eller fördelas mellan olika platser eller avdelningar som fungerar enligt samma firma. I uppgift att bestämma uppbrottet värdet görs lättare när varje avdelning eller dotterbolag driver med sin egen aktiekurs.

Investerare som vill fynda ofta undersöka upplösning värdet av ett företag innan du väljer att lämna anbud. I många fall är investerare eller grupp av investerare som inte är intresserade av faktiskt delat upp företag, även om vissa avdelningar eller tillgångar som kan säljas som en del av ett företags omstrukturering efter förvärvet äger rum. Men ett företag som har en relativt hög upplösning värde kan anses vara en god investering, även om företaget går igenom en tillfällig nedgång i försäljningen. Förekomsten av tillräckliga tillgångar för att resultera i en fast upplösning värde säkerställa att investerarna kommer att kunna ta igen investeringen om företaget inte kan räddas, så risknivån hålls på en miniminivå.

Corporate Raiders tittar också närmare på värdet av ett företag, ofta med ett öga att avveckla bolaget och sälja ut tillgångarna. För detta ändamål är det PMV mycket viktigt. Beräkning uppbrottet värde mål hjälper corporate raider att fokusera på företag som säkert kommer att generera en fin vinst efter förvärv och avyttringar av diverse tillgångar och anläggningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.