Vad är Unissued Stock?

Unissued beståndet är någon typ av materiel som godkänts för utfärdande av ett visst företag, men av någon anledning inte har släppts. Även giltig aktierna i lager som redovisas i stadgan om företaget fortfarande beståndet FN-bytas mot pengar eller tjänster av något slag. Detta står i kontrast till emitterade aktier, som har släppts för försäljning och är just nu i omlopp.

Alla företag som önskar utfärda lager vid någon tidpunkt kommer att innehålla bestämmelser i sina stadgar att täcka denna möjlighet. Ingår i detaljerna i stadgan kommer att vara särdrag som avser det maximala antal aktier av varje klass eller typ av aktier i bolaget kan utfärda. Bolaget är inte skyldigt att utfärda det maximala antal aktier som vid varje given tidpunkt, inte heller är det nödvändigt att lägga ut alla godkända aktier i allmänt omlopp. Många företag väljer att hålla tillbaka ett visst antal ännu inte emitterat aktier aktier av olika anledningar.

I vissa fall kan ett företag välja att hålla fast vid ej genomförd lager i väntan på att efterfrågan på bolagets aktier erbjudande att växa bland investerarna. När efterfrågan når en viss nivå, kan bolaget välja att lämna ut hela eller en del av den ännu inte emitterat aktier, dra nytta av de högre priserna på nu önskvärt beståndet befallande. Slutresultatet för företaget är en infusion av inkomster som realiseras från försäljningen av ytterligare aktier i lager som inte fanns med på den öppna marknaden endast en kort tid sedan, utan att behöva inhämta godkännande från aktieägare och styrelseledamöter att emittera fler aktier.

Vid andra tillfällen kan ett bolag väljer att upprätta en tidsplan för att leverera ännu inte emitterat aktier på den öppna marknaden. När detta är fallet kan bolaget välja att erbjuda ännu inte emitterat aktier i särskilda höjningar under en tidsperiod. Denna åtgärd kan användas när företaget vill använda lager som erbjuder en aktiv mekanism för att öka intresset bland investerare, snarare än att släppa ännu inte emitterat aktier som svar på räntor på andra sätt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.