Vad är Net Asset Value?

I ekonomiska termer är någonting som ägs av en person, företag eller annan enhet som har ett monetärt värde en tillgång, och kan omvandlas till kontanter. Skulder har några skulder eller fordringar som den person eller organisation som är juridiskt skyldig att betala. Net Asset Value (NAV) är det värde kvar när skulderna dras av från tillgångarna. Om värdet är positivt, den part anses lösningsmedel, om värdet är negativt, då den part anses insolvent.

Substansvärdet är oftast förknippas med aktiefonder. Formeln för att räkna detta är: (marknadsvärdet av värdepapper som ägs av fonden + kassa och övriga tillgångar-summan av alla fondens skulder) /antal utestående aktier. Detta beräknas i slutet av verksamheten varje dag och kallas substansvärdet per aktie. NAV i en aktiefond kan variera dagligen som en följd av fluktuationer på marknaden som påverkar fondens placeringar.

Beräkning av skulder för ett bolag kan vara lite mer komplicerat än för en individ. Förutom lån, hypotekslån och drift skuld, måste företaget innehålla någon uppskjuten aktieutdelning och obetalda skatter som förfaller inom ett år. Källskatt, arbetslöshet skatt, fastighetsskatt och personlig egendom alla måste beaktas. Ett företags substansvärde, även känd som bokfört värde eller aktieägarnas värde, inte jämställa nödvändigtvis till en livskraftig försäljningspris. NAV anser bara materiella tillgångar, inte immateriella tillgångar, såsom goodwill, vilket bidrar till att fastställa dess framtida vinstpotential. Om ett företag innehar ett patent som lovar att avsevärt öka intäkterna, skulle motivera ett försäljningspris som är högre än bokfört värde. Omvänt gäller att om efterfrågan på företagets produktlinje minskar, då företaget sannolikt kommer att sälja för mindre än dess NAV.

Substansvärde beräkningar är också viktigt för ideella organisationer. Även välgörenhetsorganisationer inte existerar för att göra en vinst, ett positivt nettovärde är nödvändig om organisationen planerar att växa. Stiftelser och andra stora biståndsgivare översyn ofta balansräkningar och budgetar välgörenhetsorganisationer innan du köper något bidrag eller donationer. De gör detta för att fastställa om organisationen kommer att förbli solvent och kapabel att uppfylla sina välgörande ändamål.

Även substansvärdet är normalt inte tillämpas på hyra fastigheter, används det av många analytiker att bedöma aktier i real REIT (REITs). Dessa är offentliga företag som säljer stamaktierna till investerarna. Deras huvudsakliga verksamhet är att köpa och hantera inkomstbringande fastigheter, såsom hotell, hyreshus, köpcentra och kontorskomplex. De vinster som delas ut till aktie-ägarna i form av utdelning. För att fastställa en mer exakt bedömning, beräkningar för NAV en REIT använda det aktuella marknadsvärdet av fastigheterna, i stället för nedskrivna grunden.

I räkna ut din substansvärde, bör du överväga alla dina tillgångar. Detta inkluderar kassa, pensionssparande, återköpsvärdet av livförsäkringar, aktuellt värde på aktier eller obligationer, plus marknadsvärdet av alla ägs personlig och fastigheter. Skulder inkluderar alla inteckningar, skulder eller rättsliga anspråk som han är skyldig. Eftersom denna metod inte tar hänsyn till personens inkomst och förmåga att betala skulden, ett negativt substansvärde är inte en indikation på att han skulle förklara konkurs. Det är dock en nödvändig riktmärke för finansiell planering.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.