Vad är stamaktier?

Stamaktier är aktier av materiel som uppfattas som tecken ägande i ett bolag. Innehav vanliga aktier i ett bolag ger investeraren med några grundläggande behörighet, till exempel begränsad rösträtt, en avkastning som bygger på företagets lönsamhet, och möjligen några få uppskattning i värdepapper knutna till företaget. Alla rättigheter och privilegier i samband med stamaktie är omgiven av andra typer av aktier som ger bredare förmåner och privilegier. När det gäller röst och rösta i driften av bolaget, gemensamma innehavare aktie vanligtvis beviljas förmånen att delta i valprocessen för styrelseledamöter. Det är ovanligt att investerare innehar stamaktier att få nominera kandidater till en ledig bland direktörer, även om stadgarna för vissa företag komma att förlänga detta privilegium. Investerare ibland att rösta för sitt totala antalet aktier. I andra fall kommer varje investerare innehar stamaktier tillåtas endast en röst, oavsett antalet aktier i sin besittning. Det är viktigt att notera att stamaktier inte medför samma förmåner som preferensaktier i lager. Tillsammans med minimal röstning privilegier, investeraren innehar stamaktier sällan har en fast utdelning på aktierna. Istället är det vanligare att utdelningen ska variera, beroende på företagets lönsamhet. Denna typ av diskretionära utdelning arrangemang innebär att avkastningen på investeringen kan variera från en period till nästa.

I det fall ett företag inte skall innehavare av stamaktier vanligtvis inte får någon ersättning tills alla innehavarna inte har uppfyllts, och föredrog aktieägare har fått betalning för sina aktier. Eventuella kvarvarande medel kan sedan utnyttjas för att göra åtminstone en partiell lösning på vanliga aktieägare. På grund av de ekonomiska svårigheterna i att lösa skulderna i ett företag som misslyckats, kan det ta år att realisera någon ersättning för de berörda stamaktier.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.