Vad är ett låneavtal?

Låneavtal är bindande kontrakt mellan en långivare och en gäldenär som anger de villkor som styr förlängningen och återbetalning av lånet. De flesta länder har särskilda lagar och förordningar som kommersiella långivare måste uppfylla för att erbjuda lån till privatpersoner, företag och andra organisationer. Det främsta syftet med ett låneavtal är att tydligt definiera vad de båda parterna är överens i fråga om upprättandet av anställningsformen, och vilket ansvar varje part förbund att genomföra för lånets löptid. I många länder, inrättandet av ett låneavtal måste uppfylla normer som fastställs av nationella och lokala lagar. Detta arrangemang är oftast till fördel för både kreditgivaren och gäldenären. Enlighet med föreskrifter som gör det möjligt att söka rättslig upprättelse i händelse av att en part underlåter att hedra hans eller hennes engagemang. Även detta är ofta tolkas som skydd för långivaren i standardläget situationer, skall villkoren i ett standardavtal låneavtal också förse gäldenären med juridiska rättigheter och skydd långivaren inte upprätthåller villkoren för lånet. Det finns ett antal frågor som tas upp och definieras även i den enklaste av låneavtalet. Utöver det belopp som lånats ut till gäldenären, fullständiga kontaktinformation för både kreditgivaren och gäldenären ingår. Alla arvoden samt Tillämplig räntesats är också anges vilket gör det möjligt att fastställa det slutliga kostnaden i samband med detta lån. Villkoren för återbetalning fastställs också, liksom hur räntan tillämpas. Avtal identifiera vanligtvis eventuella påföljder som kan vara inblandade med att betala av lånet i förtid. Slutligen är de rättigheter och skyldigheter för varje part i händelse av fallissemang eller misslyckande för långivaren att tillhandahålla alla tjänster och tydligt i text av låneavtalet.

Tillsammans med dessa grundläggande bestämmelser i låneavtalet, kan det finnas andra bestämmelser som krävs av nationella och lokala lagar. Om avtalet för lånet gäller ett syndikat lån, kommer avtalet att innefatta uppgifter av betydelse för säkerheten och agenter anläggningen samt de privilegier omröstningen förlängas till långivarna. Andra typer av låneavtal kan innehålla uppgifter om aktier och därmed sammanhängande förfaranden och bestämmelser, liksom bestämmelser språk, undantag och alla andra element som krävs enligt gällande förordningar. I många fall regler om strukturen för ett låneavtal fokus på lån från banker, finansbolag eller lån från ett företag enhet till en annan. Med egna lån mellan två individer kan kraven inte vara lika omfattande. Detta innebär att en enkel låneavtal mellan två privatpersoner kan eller inte kan vara så långa eller så detaljerat som avtal utarbetats av kommersiella långivare.

Ändå är det ofta en god idé att följa bestämmelserna för kommersiella lån när de ingår en privat eller personlig låneavtalet. Genom att göra så, rättigheter och skyldigheter för både gäldenären och långivare har utformats på ett sätt som gör det lättare att uppnå upprättelse vid en part inte leva upp till sina skyldigheter. Det finns mallar som kan användas vid utarbetandet av en personlig eller privat låneavtal som kan ligga till grund för texten och hjälpa enskilda personer att se till alla relevanta frågor behandlas och förstås av båda parter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.