Vad är ett konkurrenskraftigt bud?

konkurrerande anbud är privata bud som ska till en emittent av ett Underwriter. De villkor i samband med anbudstävlan är förseglade och därför endast känd av underwriter och emittenten. Processen att lämna en förseglade anbud bidrar till att de anbud som mottagits från försäkringsgivarna bedöms på egna meriter och inte är resultatet av förhandlingar mellan utgivaren och försäkringsgivare.

Den konkurrenskraftigt bud är normalt en process som är öppen endast ett begränsat antal emissionsgarantier enheter. Huvudsak ett företag som håller på frågan till någon form av nya värdepapper kommer att kontakta försäkringsgivare och uppmana dem att lämna förseglade anbud. Ofta kommer företaget innefatta en skiss till det format som krävs för att delta i anbudsförfarandet. Denna formella begäran om anbud hjälper till att hålla strukturen i varje in konkurrerande anbud uniform med alla andra förseglade anbud som kommer in. När emittenten erhåller ett konkurrenskraftigt erbjudande, utvärderingsprocessen kommer att inledas. Emittenten kommer att titta på det pris som erbjuds av Underwriter, samt den process som kommer att användas för att främja och bearbeta värdepapper. Normalt är emittenten i fråga om priset, men arbetsvillkoren kan också spela en stor roll i valet en underwriter. I bästa fall skall emittenten kan identifiera ett konkurrenskraftigt anbud som innehåller det lägsta priset och den behagligaste av villkor. Det finns flera affärsenheter som utnyttjar konkurrenskraftigt bud på en regelbunden basis. Kommunerna är en av de vanligaste exemplen. Möjligheten att lämna anbud på kommunala värdepapper är normalt en sluten process, med endast ett fåtal utvalda försäkringsgivare inbjuds att delta. Deltagande är ofta baserade på tidigare goda kontakter med Underwriter, eller ett rykte om hög etik och effektivitet.

Tillsammans med kommuner, allmännyttiga företag och kooperativ, och företag transporter såsom järnvägar är kända för att regelbundet använda konkurrenskraftigt bud. Men det finns också exempel på tillverkande företag, teleoperatörer service och tillverkning företag och med hjälp av konkurrenskraftigt bud format.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.