Vad är en valutaswap?

Valutaswappar är avtal mellan två personer eller enheter att utbyta angivna typer och mängder av valutor. Tillsammans med det ursprungliga utbytet av en viss mängd av en valuta för en viss mängd av en annan valuta ingår processen för en valutaswapavtal normalt också en serie periodiska betalningar som grundar sig på kassaflödet utförandet av två valutor. Detta gör en valutaswap något annorlunda från en valutaväxling, eftersom utbytet normalt att helt enkelt växla valuta på den senaste växelkurs. Den återkommande betalningar att komponera den andra fasen av en valutaswapavtal normalt använder sig av både fast och rörlig ränta. En part skall godta att betala en fast ränta, medan den andra parten kommer att göra räntebetalningar baseras på en flytande växelkurs. Det är dock möjligt att ordna ett avtal valutaswapavtal där båda parterna att betala återkommande betalningar som grundar sig på en fast eller rörlig växelkurs. Det slutliga avgörandet om hur räntan skall beräknas definieras i de villkor som styr utbytet. En viktig aspekt av valutaswap som också skiljer den från valutaväxling är det faktum att byta av valutan inte är ett permanent inslag. Vid tidpunkten för de två valutorna byts är parterna överens om att göra återkommande betalningar räntan för en viss tidsperiod. När den tid som anges i överenskommelsen är klar, de två valutorna är tillbaka till den ursprungliga ägaren. Dock förbehåller sig varje part alla möjligheter som delades i form av räntebetalningar.

är transaktionen av en valutaswapavtal vanligtvis används när det finns förväntningar om att de båda valutorna i fråga har potential att realisera en betydande avkastning genom att andelen upplupen ränta. Som kan förväntas, båda parterna vanligtvis förutse förverkliga en högre avkastning med valutan typ som tas emot i swappen. Men eftersom växelkurser tenderar varierar över tiden, finns det oftast en rimlig chans att båda parter i slutändan gynnas av valutaswap.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.