Vad är en handling av Release?

En gärning för övergång är ett dokument som undertecknats och utförs av förvaltaren eller mottagaren av en viss egendom eller intresse, vilket indikerar en tillfredsställelse skuldsättning. Detta kan innebära fast egendom, ett avtal eller ett bindande juridiskt dokument. När det gäller fast egendom, innebär detta att den egendom som skulle hållas i tillit på grund av skuldförbindelse kan nu släppas. När privatpersoner köper sitt hem, engagera de ofta ett finansiellt institut ta ut en inteckning för köp av fastigheten. För säkerheter tar den finansiella institutionen på ett rättsligt anspråk på egendomen, tills lånet är nöjd. När panträtt eller inteckning läggs på en fastighet, antingen en gärning av trust eller inteckning tillskrivs egendom. Detta ger långivaren eller förvaltaren begränsade rättigheter till fastigheter. När lien har betalats, långivaren eller avstår lienholder dessa rättigheter tillbaka till ägaren. När skyldigheten avhjälps, en formell ut en handling av tillit eller ett frisläppande av kvarstad på egendom konstaterade. En gärning övergång anger lagfartsbevis och titel har avsagt tillbaka till ägaren. I många fall kommer detta att ske i form av en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning. Ett annat exempel på en gärning för övergång skulle vara om en låntagare ville sälja en del av hans eller hennes egendom och betala ner inteckning med vinst. Den lienholder eller förvaltaren skulle ge låntagaren en gärning för övergång till viss del av den egendom som han eller hon ville sälja. På detta sätt kan egendomen säljas med en tydlig titel till den nya köparen. En gärning övergång kan också rikta en tvist löst eller hindra en från att uppstå. Detta är vanligtvis ett löfte från en part, inte göra några framtida anspråk på grund av betalning eller särskilda åtgärder av annan part. Detta kan också tillämpas på en situation som "uppgörelse utanför domstol. " I dessa fall skulle en handling om övergång skall utarbetas som anger detaljerna i överenskommelsen.

Bestämmelser innehåller i allmänhet en beskrivning av vilka åtgärder som varje berörd part måste ta, det gäller utsläpp, en frihet från medger skadeståndsansvar, och en särskild spärra eventuella framtida rättsprocess. En gärning övergång dokument innehåller vanligen typisk boilerplate klausuler för att tillgodose alla överens om gäller.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.