Vad är en Contra-konto?

Contra räkenskaperna är i huvudsak något konto hittades i räkenskaperna för ett företag eller en annan offentlig person som bär på en balans som är avsett att kompensera resterande berörda kontot. Huvudsak är en kontraindikation konto anses vara baksidan av historien med det motsatta kontot, och används ofta som ett sätt att visa sambandet mellan olika debiteringar och krediter inom det övergripande finansiella strukturen i bolaget. När det gäller ett exempel på hur ett konto motprestationer annat konto, kanske den enklaste bilden skulle vara att ta ett konto som visar ackumulerade avskrivningar beaktas. För att balansera debetposition samband med amortering, ett motsatt eller contra konto på balansräkningens struktur kommer att utgöra en kredit som i huvudsak kompenserar de skrivs siffran. Detta bidrar till att upprätthålla en balans mellan debet och krediter i bokföringen processen.

Dock måste man inse att begreppet kontraindikationer kontot inte alltid innebära en kredit uppväga en debitering. Den viktigaste funktionen hos en contra konto är helt enkelt att vara en motsatsen till ett annat konto. Detta innebär att ett konto som visar en debitering skulle vara en typ av contra står vanligtvis känd som en kontraindikation skuldkonto. På samma sätt skulle ett konto med en kredit måste balanseras av en kontraindikation tillgång konto.

Begreppet contra konto kan också tillämpas på investeringarna. En mäklare som engagerar sig i att arbeta med en annan mäklare för att klara både köpa och sälja delar av en transaktion fungerar inom en contra konto miljö. Varje mäklare är i huvudsak kontraindikationer mäklare till motsatt mäklare, precis som i bokföring ett konto fungerar som motsatsen till ett annat konto.

I allmänhet är en kontraindikation konto bara ett medel för att se till att alla aspekter av transaktioner redovisas på ett ordnat och punktligt. Genom att använda begreppet contra konto är det möjligt att titta på räkenskaperna för ett visst företag och spåra historien i samband med olika debiteringar och krediter som i böckerna, och hur de förhåller sig till varandra.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.