Vad är en Capital konto?

Ibland kallat ett checkkonto, är kapitaltillgångar en anordning som möjliggör enkel spårning av investeringar och lån i och ut ur ett visst land. Som värdepapper och lån köps och säljs, är balansen av kapitalrörelserna påverkade, vilket gör det nödvändigt att uppdatera nuvarande status värdet av de tillgångar som ingår i kontot. I vissa fall, kapital eller löpande räkningar spår också flödet av andra typer av finansiella transaktioner också. Dessa kan gälla lokalisering köp och försäljning av varor och tjänster som de flöde fram och tillbaka från ett land till ett annat. I händelse av räntebetalningar för olika inköp såsom obligationer, kapitalbalansen också kan välja att inkludera denna typ av uppgifter, förutsatt att intresset är inblandade i en internationell transaktion.

Anställning av ett kapitalkonto för uppföljning av verksamheten kan vara till hjälp på flera sätt. Första kan kontot bidra till att ge en korrekt bild av inflöde av kapital. Ett exempel på kapitalinflöde skulle vara en utländsk investerare väljer att skaffa en inhemsk tillgång. Den här ökningen av antalet anses vara en viktig ekonomisk indikator som kan bidra i processen för att bedöma den samlade ekonomiska hälsa i ett land. För det andra är en kapitalbalansen ett utmärkt verktyg i arbetet med övervakning kapitalflykt.

Utflöde definieras som inhemska investerare väljer att köpa utländska tillgångar. Denna siffra är viktigt eftersom det bidrar till att visa den nuvarande balansen mellan vad som cirkulerar i landet jämfört med vad som flyter ut ur landet i form av tillgångar. Slutligen kan kapitaltillgångar omfatta så viktiga ekonomiska indikatorer såsom skuldavskrivning, överföring av äganderätten till anläggningstillgångar, och royalties. Alla dessa faktorer bidrar till att göra ett kapitalkonto ett viktigt verktyg för att få ett starkt grepp om den verkliga ekonomiska hälsan hos en nation.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.