Vad är en Capital Ansvar?

Capital skulder definieras som ett antal skyldigheter som utnyttjas för att köpa en eller flera fasta tillgångar eller som ett sätt att finansiera en viss verksamhet eller investeringsprojekt. Konceptet med ett kapital ansvar gäller för både företag och privatpersoner, och kan omfatta ett brett spektrum av skulder. Generellt är en huvudstad skuld klassificeras som antingen skulder som anses kort sikt eller lång sikt. En av de uttryck för en huvudstad skuld nyttjande med finansieringen av ett affärsföretag. Den skuld som kan användas för att finansiera ett visst projekt, t. ex. en strategi för expansion eller en marknadsföringskampanj för att lansera en ny produkt. Ett kapital ansvar kan också finnas resurser som används för att förvärva ytterligare anläggningstillgångar som kommer att användas i den allmänna driften av verksamheten, såsom produktionsutrustning, kontorsmöbler och andra nödvändigheter. Ett annat uttryck för ett kapital ansvar har att göra med eventuella skulder som uppkommer i den normala processen att driva verksamheten, t. ex. lån på byggnader, utrustning, eller kostnaden för att anställa externa tjänster för att genomföra återställandet.

Spela in ett kapital ansvar inom företaget finansiella poster brukar redovisas som en skuld post i balansräkningen. Normalt är varje huvudstad ansvar anges separat på arket, vilket gör det möjligt att kontrollera aktuell status för varje ansvar från en period till nästa. Även om det förväntas att vissa typer av kapital ansvar förblir stabila från en månad till nästa, såsom återkommande tjänster som finansieras på månadsbasis, det finns också vissa förväntningar att andra kapitalbelopp visar en klar ökning eller minskning med varje ny period.

Det är också vanligt att varje huvudstad ansvar att identifieras som en kortsiktig eller långfristig skuld. Ett kortfristigt kapital skuld definieras som en post som förväntas få full lön under ett kalenderår. Långfristiga skulder är något kapital ansvar som man inte kommer att betalas i sin helhet under åtminstone minst ett år.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.