Vad är en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER Deed?

En gärning är i huvudsak ett papper som flyttar intresse i marken från en person, kallad överlåtaren, till en annan, kallad stipendiat. Det är i huvudsak en fastighet kontrakt. Är laglig, måste den vara undertecknad av överlåtaren och beskriva den mark som transporteras. En AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning , ibland felaktigt kallad "handling snabb fordran" eller "sluta kräva gärning," är en typ av handling. Det finns också garanti handling-både en särskild garanti gärning och en allmän garanti gärning. Den AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning överföringar vad intresse överlåtaren har i egenskap av stipendiat. Det finns en viktig begränsning till AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning. Eftersom det bara överför rättigheter som överlåtaren har i fastigheten, garanterar inte att egendomen är stipendiat är helt och hållet. Om andra med intressen i fastigheten inte har undertecknat stiftelseurkunden, då deras rättigheter påverkas inte av detta dokument-de har fortfarande kvar sitt ägande. I de flesta fall är det undertecknade AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER dådet ett enkelt och effektivt sätt att ge upp allt intresse i en fastighet. En annan populär typ av handling är allmän garanti gärning . I jämförelse med den allmänna garantin dådet, den AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärningen är relativt nakna ben. Medan AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER dådet bara överlåtelser oavsett intresse överlåtaren, handling allmän garanti, däremot kommer med sex förbund (eller löften): (1) förbund BESITTNINGSRÄTT : att donatorn faktiskt har ägande (2) förbund rätt att befordra : att överlåtaren har rätt att förmedla intresset i landet, (3) förbund mot servitut : att titeln kommer utan servitut t. ex. lån eller retentionsrätt, (4) förbund för kundens rätt : att tredje man inte kommer att få några rättsliga anspråk på titeln, (5) förbund garanti : överlåtaren ska backa upp den behörige rättigheter bör en tredje part närvarande en laglig rättighet till fastigheten, och (6) förbund för ytterligare försäkringar : att donatorn kommer att göra allt som rimligen kan krävas för att fullända den stipendiat s Titeln bör det finnas en brist.

Även om du kan vara mer säker på vad du får med en allmän garanti handling, en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER handling kan vara ett bra alternativ också. Det är särskilt användbart när det finns en moln av titel -när någon annan kan ha ett anspråk på att fastigheten. Även AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärningar inte nödvändigtvis ge dig ett intresse för fastigheter som är gratis och tydliga, de åtminstone ge er det intresse som överlåtaren hade.

Alternativt, när det inte finns någon oro över andra anspråk på äganderätt, den AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER är ett enklare sätt att passera intresse. I själva verket är det ofta används inom överlåtelser inom familjen. Den AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning, till exempel, är vanligt förekommande i skilsmässor. Om familjens hem är inte att säljas till en annan part med den delade intäkterna, då denna typ av handling är ett fastighetsbolag nödvändighet. När en av de personer som deltar i skilsmässa är att hålla hemmet, måste den andra personen AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER hans eller hennes intresse i huset.

Det finns andra användningsområden för den AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER dådet. Om syskon ärver en familj hem och dela ägandet med andra bröder och systrar, en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER handling kan användas för att sälja hemmet. Ett av syskonen kan sälja sin andel i hemmet till en annan och använda en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER att lämna över alla sina rättigheter och intressen av fastigheten med försäljningen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.