Vad är auktoriserad Stock?

Auktoriserad lager representerar antalet aktier som ett publikt bolag är laglig rätt att sälja eller utfärda på de finansiella marknaderna. Ett företags artikel bolagsordning handlingar, som registreras när en affärsenhet som bildas i den region där huvudkontoret ligger, fastställs mängden tillåtna materiel som kan utfärdas. Detta belopp är inte tätt och kan justeras med hjälp av ett bolags styrelse och samma aktieägare. Det finns två typer av godkända bestånd stamaktier och preferensaktier. Stamaktier ger investerare en möjlighet att rösta när företaget står inför ett viktigt beslut, t. ex. en fusion eller en förändring i verkställande ledningen. Prioriterade aktieägare erbjuds inte röster, men kan förlita sig på en stadig ström av inkomster från kvartalsvis och årlig utdelning utdelningen. Båda typerna av aktieägare har ett intresse av att antalet godkända aktier som ett bolag handel.

lager säljs på offentlig upphandling som ett sätt för företagen att skaffa kapital från investerare för någon typ av tillväxt initiativ såsom en expansion. Ett företag kan välja att utfärda alla sina auktoriserade lager när den har sin börsintroduktion (IPO), som företräder sessionen debut handel i den offentliga marknaderna. Det andra alternativet är att reservera en del av aktierna i ett bolag kassa och fråga dem i den offentliga marknader någon annan dag. Ett lager ger efter en IPO är känd som en sekundär eller uppföljande erbjudande. Genom att förbehålla auktoriserad aktier efter en börsintroduktion är ett företag skaffar sig möjlighet att ytterligare peka på kapitalmarknaderna i framtiden, även utan stöd av aktieägarna. Förbehålla aktier ger också företagets ledningsgrupp med en försvarslinje vid ett annat företag försöker ett fientligt övertagande, då förvaltningen kan köpa ytterligare aktier för att öka sin ägarandel. I händelse av att alla auktoriserade beståndet har utfärdats till aktiemarknaden kan ett företag stärka tillgång till aktier genom att utfärda ytterligare tillstånd lager, men endast om initiativet har godkänts av dess styrelse och gemensamma aktieägare.

blir Andelen aktier som ägs av en investerare utspädning när ytterligare aktier ges ut på marknaden, den andel av kapital i bolaget minskar. Som ett resultat, desto mer rätt materiel som ett företag har tillgång till, ju mer ett företag kan spädas ut, vilket kan vara skadligt på kort sikt. Om ett extra lager utgivning kommer sannolikt att leda till större lönsamhet på lång sikt kan dock investerare stödja initiativet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.