Vad är Utdelning Clientele?

En utdelning klientel är en term som används för att kollektivt hänvisa till aktieägarna i ett bolag som är till fördel för genomförandet av en viss uppsättning utdelning politik. Generellt är den typ av utdelningspolicy önskad av en utdelning kundkrets en som står för att de mest nytta för aktieägarna. Men tillvägagångssättet önskade får eller inte får vara i bästa intresse på lång sikt driften av bolaget. Det är inte ovanligt att emittera preferensaktier och utdelning regelbundet på dessa aktier på lagret. I många fall, strukturen för beräkning och distribuera dessa utdelningar kan innehålla en viss handlingsfrihet på den del av företaget. Det är ofta ingår som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att bolaget inte blir ont om kontanter eller möjligen måste inskränka aktiviteter som så småningom skulle innebära tillväxt för företaget.

Utdelningen kundkrets försöka få mer underlag för hur och när utdelning beräknas och betalas. Medan kundkrets kan överväga den framtida verksamheten i bolaget för att skapa sina idéer om hur processen utdelning, det är inte alltid fallet. Det är inte ovanligt att utdelning kundkrets i högre grad inriktas på vad aktieägarna har att vinna på kort sikt. Ett exempel på en motiverande faktor som ofta är inblandade när en utdelning kundkrets vill förbättra nuvarande utdelningen praxis är frågan om att få någon typ av skattelättnad. Detta kan vara något så enkelt som att ordna schemat för utdelning så att de tas emot av aktieägarna på den mest fördelaktiga gånger under kalenderåret. Om du gör det kan ofta låta medlemmarna av utdelningen kundkrets att ordna sin egen ekonomi så att mottagningen av utdelningen har minimal inverkan på det sammanlagda beloppet av skatter betalas för perioden.

Företag brukar lyssna på önskemål aktieägarna att komponera en utdelning kundkrets. Ofta finns det något sätt att ta idéer och komma fram till en kompromiss som ger aktieägarna ytterligare fördelar samtidigt som det inte hämmar funktionen hos bolaget på något sätt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.