Vad är Ej intjänade intresse?

Ej intjänade intresse är en term som används för att identifiera den ränta som samlas på ett lån innan låntagaren har haft tillräcklig tid att dra nytta av de viktigaste av lånet. Nästan alla typer av lån struktur idag innebär ofta betalning av ej intjänade ränta under de första månaderna av lånet återbetalningstiden. Eftersom låntagaren börjar dra nytta av de tillgångar som förvärvats med lånet, den avancerade intresset alltmer ses som intjänas av långivaren. När det gäller en sådan standard konsument lån som bostadslån och lån auto, villkoren och villkoren i låneavtalet kommer att innehålla uppgifter om räntan samlas i förväg. Detta kommer ofta att följa ett mönster av varje månatlig betalning går mot det intresse som förväntas gälla för lånet under den rad angivna betalningar. Beroende på vilka villkor, en större andel av varje månatlig betalning kommer att gå mot intjänade ränta under första hälften av låneperioden. Eftersom det utestående saldot minskar, de räntor som svarar för en mindre andel av den månatliga utbetalningen.

Vissa skolor finansieringskällor visa alla räntor som betalas under loppet av lånet som skall oförtjänta tills lånet betalas till fullo. Enligt detta synsätt, inte får låntagaren inte dra full nytta av lånet till den förvärvade egendomen inte längre belastas av inteckning eller villkoren i låneavtalet. När lånet betalas i sin helhet, är låntagaren förstås ha tjänat för de räntor som betalats.

Med vissa lån, finns bestämmelser för låntagaren att betala av lån i förtid och därmed åtnjuter en minskning av den räntesats som tillämpas. Beroende på den specifika strukturen av lånet, kan det vara möjligt för låntagaren att betala av lån i förtid och faktiskt betalas tillbaka en del av kapitalinkomster intresse som redan har betalats. Detta är dock en relativt sällsynt situation. Oftare låneinstitut tenderar att strukturera intjänandet av ej intjänade intresse på ett sätt som inte kommer att kräva återbetalning intresse för låntagaren.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.