Vad är minskning av värde?

minskning av värdet eller minskat värde, är förlusten av ekonomiskt värde av något på grund av skador. Konceptet avser ofta fordon, fastigheter eller andra finansiella placeringar. Med fordon, storlek beror på minskat värde på om inneboende minskat värde eller reparation-relaterade minskat värdet var orsaken till förlusten av värde. Inneboende minskade värde innebär att det finns vissa problem med fordon som inte orsakats direkt av en olycka. Reparations-relaterade minskat värdet avser förlust av värde efter reparationer efter en olycka. Det belopp med vilket värdet var också minskat beror på omfattningen av den skada som uppkom. Ett exempel på en minskning av värdet är skillnaden i belopp någon skulle vara villig att betala för två fordon om de var exakt samma, förutom det faktum att en skadades i en olycka. Därför är det oerhört viktigt att få köpa en begagnad bil för att fråga om det någonsin har varit i en olycka. är minskning av värde fordringar vanligtvis redovisas när en annan person har begått ett fel. Första part fordringar är sådana där offret som gör det påståendet är fel. Minskade värde normalt inte redovisas i dessa fall, och försäkringsbolagen är snabba att påpeka detta. Kommer dock försäkringsbolagen inte alltid visar att utomstående minskning av värde påståenden är nästan alltid varit medveten om, och de skador som kan samlas in genom offret från den andra personens försäkring. Detta regleras i lag, där det anges att offrets situation måste återställas så mycket som möjligt av den person som var ansvarig för olyckan. En förlikning som behandlar minskning av värde är det enklaste sättet att sortera efterdyningarna av en bilolycka. Offret skall lämna in en ansökan om det minskade värdet av hans eller hennes fordon. Om, däremot, var offret också orsaken till olyckan, blir det en första part minskning av värde fordran. Detta hanteras enligt fordonsägaren försäkring. Om försäkringsbolaget vägrar att betala den minskade värde, kan fordonsägaren kunna hålla företaget ansvarig.

När minskning av värdet används för att diskutera egendom hänvisas till skador på egendom som reflekterar en värdenedgång. Konsekvenserna för minskning av värdet på egendomen är ofta formuleras i ett kontrakt för fastigheter. I byggavtal innebär minskning av värdet av skillnaden mellan värdet av byggnaden när den konstruerades och dess värde efter skadan inträffade.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.