Vad är kortfristiga skulder?

gäller redovisningsmetoder, är kortfristiga skulder avses varje utestående skulder som förväntas betalas i sin helhet inom innevarande budgetår. Betalningar för kortfristiga skulder består av leverantörsskulder konton, såsom räkning för ett företag. Att förstå vad som fungerar och inte utgör en kortfristig skuld gör processen att hantera finansiella frågor i ett företag eller ett hushåll mycket lättare, och är en utmärkt indikator på den övergripande finansiella stabiliteten i organisationen.

När man definierar kortfristiga skulder, är det viktigt att tänka i termer av återkommande utgifter som normalt hanteras inom trettio till nittio dagar som en fråga av den normala verksamheten. Dessa exempel på aktuella skulder skulle innehålla råvaror som används i produktionsprocessen, varor och tjänster som används i processen att driva företaget på en daglig basis, och inköp av utrustning som behövs bara en kort tid att betala fullt ut. Kortfristiga lån som också kommer att amorteras under innevarande år kan betraktas som kortfristiga skulder.

Tillsammans med objekt som kan anses vara aktuell skuld, andra objekt som visas på balansräkningen för bolaget kan anses kortfristiga skulder, förutsatt att de pengar man är skyldig kommer att amorteras under året. Eftersom balansräkningar normalt grupp kort och långfristiga skulder i två olika sektioner där varje post bör utvärderas enligt de förväntade upplösning datum och placeras på arket detta.

Ett undantag från den allmänna tillämpningen av kortfristiga skulder har att göra med betalningar som för närvarande betalas på lång sikt hypotekslån, obligationer och lån affärer. Om de datum som inträffar under innevarande budgetår, är det godtagbart att anse att beloppet för de betalningar som kortfristiga skulder. Men eventuellt kvarstående saldo på dessa långsiktiga åtaganden bör redovisas på annat håll i företagets bokföring som långfristiga skulder.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.