Vad är ett krav Deposit?

Efterfrågan insättningar är medel som är insatta på bank och är tillgängliga för tillbakadragande gottfinnande deponenten. Tillbakadragandet av medel från kontot behöver inte kontakta eller göra någon typ av tidigare överenskommelse med banken eller Credit Union. Så länge kontosaldo är tillräckligt för att täcka det tillbakadragandet och tillbakadragandet sker i enlighet med de förfaranden som införts av den finansiella institut, får medlen tas ut på begäran. En av de vanligaste bankkonton som fungerar med vista-strategi är det checkkonto. Många banker tillåter kunderna att ta ut pengar från fyndigheter omedelbart efter depositionen är utsänd till kontot. Det kan finnas några undantag, beroende på bank förordningar, särskilt om efterfrågan insättning består av kontroller skriven på utländska banker, eller inkluderar finansiella instrument som kan komma att behöva godkännas innan de medel som frigörs. Kontantinsättningar, checkar dragna på andra konton som är i samma bank, och banker som är väl etablerade i området och är normalt tillgängliga krediteras konto utan dröjsmål och är tillgängliga för återkallande följande bankdag. Det finns en typ av efterfrågan insättning som ofta finns för återkallelse på några minuter. Det är elektronisk överföring. Denna typ av bank till bank överföring är redan kvalificerade av den sändande banken och är ofta accepterat och postades omedelbart av den mottagande banken. Med en elektronisk överföring av detta slag, kan mottagaren dra tillbaka hela beloppet av efterfrågan insättning inom minuter av mottagning och utsändning av överföringen. Att dra tillbaka en efterfrågan insättning från ett bankkonto kan åstadkommas på flera sätt. En metod är att presentera en kontroll skrivet på kontot i banken. Banken kommer att kontrollera den tillgängliga volymen och fortsätta att lösa in check för kunden om det finns tillgängliga medel. En andra och allt mer populärt sätt att uttag av pengar från en efterfrågan insättning är med hjälp av ett betalkort. Men denna metod vanligtvis inte har några gränser, eftersom många banker bara tillåta en viss mängd pengar som dras in en tjugofyra timmar använder ett betalkort.

Ett annat alternativ för uttag av pengar från en efterfrågan insättning är att överföra pengar från ett konto till ett annat. Till exempel efterfrågan insättning kan ha gjorts till checkkonto. Kunden väljer att överlåta samtliga eller en del av efterfrågan fyndigheten till ett sparkonto. Denna typ av transaktion kan ofta uppnås genom telefon, via Internet tillgång till konton, eller genom att besöka den lokala banken och begära att överföringen skall utföras.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.