Vad är en fondprospekt?

I USA, varje värdepapperet och varje fond som investerar i värdepapper som krävs av Securities and Exchange Commission (SEC) för att tillhandahålla ett dokument som kallas prospekt för potentiella investerare. Detta dokument beskriver grunderna och tekniska data om bestånden och deras bakomliggande företag och fungerar som den primära försäljningen pitch för att säkerheten eller den fonden. En fond prospekt kommer att innehålla information om de lager man investerar i, vilka dess specifika mål är och i vilken grad den har uppfyllt dessa mål över sin historia.

De flesta investerare som köper andelar i aktiefonder har hört flera gånger sagt att det är viktigt att läsa fondprospektet innan du investerar. Detta gäller särskilt för de investerare som har liten eller ingen erfarenhet av att investera i fonder. Försöker förstå ett fondprospekt för att extrahera den viktigaste informationen är inte alltid lätt, och investerare måste veta vad man ska titta efter i förväg.

Nästan varje fondprospekt skall ange det år då det är utfärdas. Detta är inte obetydlig, eftersom medel krävs för att utfärda ett nytt prospekt på årsbasis med uppdaterade uppgifter om resultat. Kontrollera att fondprospektet du har är det senaste numret. Nästa i raden är den del som kommer detalj fondens investeringsmål. Naturligtvis varje fond mål är att tjäna pengar åt sig själva och sina investerare, men varje investerare måste få veta om de håller med hur fonden vill uppnå målen.

Varje fondprospektet kommer att innehålla detaljerad, helst objektiv information om graden av risk på det sätt som fonden investerar. Diagram och siffror som beskriver fondens tidigare resultat är också viktiga att analysera. Detta kan ge investeraren en god bild av den avkastning han kan hoppas på, om de ekonomiska villkoren håll som förde finansiera sin avkastning. Ännu mer, kommer det att ge investeraren möjlighet att göra en bedömning om hur kompetent fonden förvaltas. Jämföra prospekt mellan fonder ger investerare en ännu bättre uppfattning om vilken fond som är bäst för dem att investera i.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.