Vad är en Företagsinteckningar?

Företagsinteckningar är lån arrangemang som innefattar användning av personlig lös egendom som säkerhet för lånet, snarare än den vanligare metod att använda den faktiska fastigheter som säkerheter för lånet. I valet att använda lös egendom som företagsinteckningar för lånet kan låntagaren långivaren att utöva panträtt mot den tillgång eller tillgångar som förblir i kraft under lånets löptid. När Företagsinteckningar är återbetald, reassumes låntagaren full kontroll över ägodelar. En viktig faktor i strukturen för en Företagsinteckningar är att tillgångar som innehas som säkerhet inte kan permanent bunden till mark som ägs av låntagaren. Detta innebär att sådana tillgångar som byggnader, eller ens mark som stöder för närvarande inte någon typ av byggnad behövs, inte kan användas som säkerhet eller företagsinteckningar för det finansiella arrangemanget. Alla tillgångar som används för Företagsinteckningar måste anses lös eller icke permanent karaktär.

Lån skapas med Företagsinteckningar modellen är mycket vanliga i näringslivet. Företag kan välja att använda denna typ av lån som ett medel för inköp av nya fastigheter, medan tillgångar såsom operativ utrustning, fordon som ägs helt av bolaget eller andra materiella objekt som inte är fast knutna till mark. Detta gör det möjligt för bolaget att arbeta med förvärvad fast egendom som de finner lämpligt, eftersom egendomen inte har någon typ av kvarstad ålagts tillgången.

En del av fördelen att långivaren är att lös egendom som används som säkerhet för ett Företagsinteckningar kan utmätas och säljas relativt lätt. Detta kan ofta påskynda processen att lösa skulden i händelse av utebliven betalning från låntagaren, samt gör det möjligt för långivaren att snabbt återhämta sig från den misslyckade affären och inte drabbas av en stor del av ytterligare kostnader relaterade till återuppbyggnadsinsatser . Ofta kommer lös egendom inser nog tillbaka för att täcka utestående skulder, inklusive både det saldo på inteckning och eventuella avgifter och avgifter under avskärmningen processen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.