Vad är en Ekonomi-portfölj?

Med många olika typer av investeringsmöjligheter och tillgångar som nu finns tillgänglig, är det vanligt att institutioner och privatpersoner att inneha en mängd olika typer av investeringar på en gång. En finansminister är en samling av placeringar som innehas av en institution eller enskild. Att äga en portfölj av tillgångar är en del av en investeringsstrategi som kallas diversifiering. En finansminister som är diversifierade kommer att begränsa investeraren exponering för förlust till följd av marknadsrörelser.

Finansiell portfölj kan innehålla olika investeringar av samma typ, såsom lager från flera olika företag, samt eftersom investeringar av två eller flera typer, t. ex. fastigheter, obligationer, råvaror eller andra tillgångar som förväntas hålla sitt värde. Urvalet av de särskilda investeringar som ska ingå i en finansiell portfölj beror på den avkastning som önskas av investerare, såväl som ekonomiska förhållanden under den tid som investeraren äger portföljen. Investeraren måste också bestämma vilken risknivå de är bekväma med.

Många olika metoder finns för att beräkna avkastningen för en finansminister. Den mest exakta av dessa metoder är det tidsvägda metod. För att beräkna avkastningen på detta sätt, är portföljens värde omprövas varje gång värdet av en tillgång förändringar. Det kan vara så ofta som varje dag, och sedan den dagliga avkastningen förvärras tillsammans för att hitta den faktiska avkastningen över tiden.

Det är inte alla personer som äger en finansminister är villiga eller har möjlighet att förvalta sina tillgångar på en kontinuerlig basis. Det finns många typer av mäklare och kapitalförvaltare i den finansiella sektorn som förvaltar portföljer av en eller flera investerare på en gång. De tjänster och rådgivning av en mäklare kan vara mycket fördelaktig för någon som inte är expert på finansiella marknader, men som ändå vill kunna dra fördel av dem. En skicklig mäklare ska kunna bedöma de mål och behov av en enskild investerare och designa en diversifierad portfölj finansiera kring dessa omständigheter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.