Vad är en Cash Vara?

Olika från en råvaruterminer en kontant råvara är en fysisk tillgång som köps eller säljs, med betalning gjorts omedelbart. Ägande av en kontant handelsvara överförs vid mottagandet av betalningen. På vissa marknader är en kontant handelsvara kallat Actuals. Den underliggande förutsättningen för den kontanta vara är inte detsamma som en råvaruterminer. Med terminer, är de varor eller värdepapper köps eller säljs med det förbehållet för framtida leveranser. Detta fungerar oftast ut böter för köparen och säljaren, som säljare känner igen omedelbart dra nytta av försäljningen, och köparen är fri att sätta säkerheten eller en tillgång upp till omedelbar försäljning utan att behöva vänta på faktisk besittning skall äga rum. Ofta investerare delta i genomförandet av ett terminskontrakt med avsikt att göra snabba vinster från att vända över tillgången.

Med en kontant handelsvara, finns det någon latent period före leverans av varan eller säkerhet. Innehav är ofta förvaras under en tid innan en försäljning är engagerad. Faktum är att vissa typer av kontanter varor avsedda för långsiktigt ägande. Ädla metaller som guld eller silver är exempel på en kontant vara att investeraren kan behålla under en längre tid. I andra fall kan den kontanta varan säljas på kort sikt, beroende på marknadens villkor. Detta gäller särskilt med kontant handelsvara som kan ha en relativt kort livslängd. Produkter såsom sojabönor och majs är exempel på en kontant handelsvara som förvärvas och sedan säljs till en lämplig investerare inom en kort tidsperiod.

Som med alla typer av investeringar tillfälle, att göra med en kontant handelsvara kräver en noggrann utredning om möjligheterna att realisera en vinst från företaget. När du säljer en kontant handelsvara, är målet att behålla varan tills marknaden finns rätt förutsättningar för att sälja till ett bra pris. För köpare, är tanken att förvärva den kontanta råvaror till ett pris som är konkurrenskraftigt och i slutändan kommer att öka tillräckligt värde för att göra återförsäljning värt den tid och möda som arbetar med att göra det ursprungliga köpet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.