Vad är nära till pengarna?

Nära till pengar innebär en situation där lösenpriset för de underliggande säkerhet för ett optionsavtal är nästan identiskt med det aktuella marknadspriset är förenad med optionen. Allmänhet, kommer investeraren att söka efter investeringar där strejk priserna är något lägre än de nuvarande marknadspriserna. Detta tillvägagångssätt bidrar köpet att vara lönsam från det att affären genomförs.

tanke optionskontrakt som ligger nära de pengarna kan vara ett relativt lukrativt sätt att förvärva optioner till bra priser och skapa en konsekvent avkastning för investeringsportfölj. Alternativ som tenderar att uppvisa ett marknadspris som ligger mycket nära till lösenpriset har en tendens att vara mycket stabil, och ofta är på stark frammarsch. Även om en nära pengarna alternativet får aldrig uppleva en drastisk ökning av värde, stegvis ökning i värde över tiden kan göra förvärv väl värt den tid och ansträngning. Det finns vissa meningsskiljaktigheter om hur nära strejken och marknadspriser måste vara för att det optionsavtal anses nära pengar. Alla skulle tendera att enas om att en option som har ett aktuellt marknadsvärde på $ 10. 00 i amerikanska dollar (USD) och har också ett lösenpris 9,90 $ USD skulle vara en klassisk nära pengar situation. Men många ekonomiska experter anser att om skillnaden mellan de två priserna överstiger mer än femtio cent, är alternativet mer korrekt sätt anses vara en utanför pengarna situation.

En nära pengarna alternativet medför också en viss fördel när investeraren har anledning att tro att en numera ägs alternativ kommer att minska i värde inom en snar framtid. Investeraren kan sälja nära pengar alternativ innan den nedåtgående trenden börjar, och därmed minska mängden förluster. I händelse av att trenden vänder vid en senare tidpunkt, kan investeraren alltid ta en andra titt och kanske beslutar sig för att förvärva ett annat alternativ är förknippade med samma underliggande säkerhet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.