Vad är ett avtal om Urkund?

Kontrakt för dådet är avtal att beskriva processen för ett eventuellt köp av fastighet. Ett avtal om gärningen inte skänka en fastighet titel på den planerade köparen. Snarare handlar det dokument villkoren enligt vilka köparen skall överlämna betalningar till säljaren, ofta ange ett startdatum för denna åtgärd skall ske, liksom en pågående schema när utbetalningarna har påbörjats.

Huvudsak ett kontrakt för handling kan förstås som en form av kontrakt försäljning. Kontraktet för dådet erkänner önskan att köparen köper fastigheten, liksom önskan för säljaren att arbeta med köparen. Ofta av själva ordalydelsen i avtalet kommer att skjuta upp betalningar för en tid. Exempelvis kan säljaren uppskjuta mottagandet av ett schablonbelopp handpenning på egendomen för en period om tolv månader, medan köparen börjar göra månatliga betalningar på de viktigaste balansen på bosättning på fastigheten. I slutet av den tolv månaders uppskov ger köparen handpenningen till säljaren och får hela äran för alla former av betalning som gjorts till denna tidpunkt.

Ett kontrakt för handling kan vara en möjlig situation för en person som önskar förvärva egendom, men kan inte komma med handpenningen. Om säljaren är någorlunda säker på att köparen skall kunna göra regelbundna månatliga betalningar och kan spara handpenningen under en tid han eller hon kan välja att anta avtalet för dådet, att köparen ska kunna bo på fastigheten och börja att göra månatliga betalningar. Dock behåller säljaren alla ägarbevis till dess köparen till fullo har uppfyllt alla villkor för försäljningen.

Vid något tillfälle skulle ett kontrakt för handling betraktas som likställd med en verklig äganderätt till fastigheten. I händelse av att köparen inte kan uppfylla villkoren för uppskov som beskrivs i kontraktet, eventuella pengar som tas emot fram till den tidpunkten anses ofta vara Hyra, och säljaren behåller full kontroll över handlingen. Men, om köparen har möjlighet att säkra medel för att uppfylla villkoren i avtalet för dådet före utgången av senareläggning period har köparen normalt villiga att samarbeta med köparen att undersöka avtalet för dådet uppfyllda och gå vidare till ett traditionella inteckning arrangemang.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.