Vad är en motpartsrisk?

Motpartsrisk är förstås den typ och grad av risker i samband med varje part i ett avtalsförhållande. Huvudsak behandlar motpartsrisken den finansiella stabiliteten i varje berörd part. Vid bedömning av riskerna med de flesta former av lån eller köp investeringar anses rutin, som kan förvänta sig att båda parter kommer att kunna hedra sina åtaganden. När det gäller finansiella lån, bedömning av motpartsrisken är mycket viktigt för partiet förlänga lånet. Genom att utvärdera både den nuvarande finansiella ställning låntagaren och dennes förväntade förmåga att återbetala återstoden betalas i sin helhet, är det möjligt att beräkna risken att lånet kommer att gå i standard. Det idealiska är att en långivare att försöka få lån där beloppet för denna typ av motpartsrisk är relativt låg, och utgör sålunda mycket liten risk för en förlust för lånet institutionen.

Investment transaktioner är ett annat exempel på hur principen om motpartsrisk kommer in. Med ett optionsavtal möjlighet kommer köparen bestämma stabilitet inte bara aktier, obligationer eller andra alternativ som håller på att köpa, den finansiella stabiliteten i det utgivande institutet kommer också att beaktas. Tanken är att se till att föreningen utfärdar beståndet, eller kommunen utfärdar Bond, är finansiellt starka nog för att hedra de villkor i samband med transaktionen. En lägre motpartsrisker innebär en bättre investering affär för köparen.

Olika typer av finansiella kontrakt innehåller ofta någon form av skydd och motpartsrisk för båda parter. Ett terminskontrakt kan innehålla bestämmelser som aktiveras i händelse av att endera parten defaults, erbjuder ytterligare möjligheter till återkrav. Terminskontrakt också ofta innehåller bestämmelser som bidrar till att ge varje part med någon typ av skydd i händelse av att motparten inte kan eller kommer att överensstämma med kraven i kontraktet. Medan bara om någon typ av transaktion kommer att innehålla en viss grad av motpartsrisker, är perfekt att ha denna risk vara ett minimum för alla berörda parter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.